ทำไมจึงต้อง “ลดหย่อนภาษี”

การ “ลดหย่อนภาษี” ถือได้ว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่คนเราทุกคนจะต้องเรียนรู้ เพราะในเมื่อคุณไม่สามารถหลีกหนีภาษีได้  เนื่องจากจะต้องมีการจ่ายภาษีในชีวิตประจำวันมากมาย ฟิลลิปประกันชีวิตจึงมี 3 เหตุผลดีๆ ที่คนเราทุกคนควรจะต้องลดหย่อนภาษี ดังนี้ครับ

  1. การ​ ลดหย่อนภาษี จะทำให้คุณมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้น

ข้อดีประการหนึ่งของการลดหย่อนภาษีนั่นก็คือ จะทำให้คุณนั้นมีเงินเก็บที่เพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การซื้อประกันสุขภาพ หรือประกันออมทรัพย์ต่างๆ ทางกรมสรรพากรก็มีสิทธิลดหย่อนภาษีให้ ทำให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย นอกจากการคุ้มครองในเรื่องของสุขภาพ การออมเงินต่างๆ แล้ว ยังทำให้เงินของคุณเพิ่มพูนมากขึ้น จากการลดหย่อนภาษีอีกด้วย

เช่น ประกันเพื่อการออมทรัพย์ Max10One จากฟิลลิปประกันชีวิต ที่ให้ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงถึง 110%* และรับเงินคืนระหว่างสัญญา 1%* และเบี้ยประกันภัย ยังใช้ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีอีกด้วย

  1. หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลดหย่อนภาษี คุณจะต้องเสียค่าปรับ

หากคุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลดหย่อนภาษี ทางกรมสรรพากรจะเรียกเก็บค่าปรับ ในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสูงถึง 1.5% ต่อเดือน ดังนั้นการที่คุณศึกษาเรื่องการลดหย่อนภาษีให้ดี ก็จะมีส่วนช่วยลดโอกาสในเรื่องของค่าปรับที่จะตามมา

  1. การลดหย่อนภาษีเป็นเพียงผลประโยชน์เสริม

เมื่อคุณศึกษาเรื่องการลดหย่อนภาษีแล้ว คุณจะเข้าใจว่าการลดหย่อนภาษีเป็นเพียงผลประโยชน์เพิ่มเติมเท่านั้น ไม่ใช่ผลประโยชน์หลัก ดังนั้นคุณจึงควรเลือกบริการต่างๆ  ที่เหมาะสมกับชีวิตคุณ และบริการนั้นๆ สามารถลดหย่อนภาษีได้ เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดต่อตัวคุณเองนั่นเองครับ

*(อัตราต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย)