ประกันสุขภาพเด็กสำคัญอย่างไร ?

ประกันสุขภาพเด็กสำคัญอย่างไร ?

เพราะสุขภาพร่างกายที่ดี คือ กุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกๆ ด้าน แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีทั้งโรคระบาดและมลพิษต่างๆ มากมายอยู่ล้อมรอบตัวเรา ส่งผลทำให้สุขภาพของคุณทรุดโทรม โดยเฉพาะวัยเด็ก ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย การมีประกันสุขภาพเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะมอบความคุ้มครองให้กับลูกรักของคุณในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วย เพราะสุขภาพของลูกรัก คือสิ่งที่สำคัญที่สุด

เหตุใดประกันสุขภาพเด็กจึงมีความสำคัญกับลูกรัก

  1. เนื่องจากเด็กนั้นยังมีภูมิคุ้มกันต่ำ ทำให้ไม่สามารถป้องกันตัวเองจากการรับเชื้อโรคได้ ทำให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย
  2. การมีประกันสุขภาพเด็กจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และช่วยแบ่งเบาความกังวลของผู้เป็นพ่อแม่ได้ กรณีลูกรักของคนนั้นเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น

ปัจจัยในการเลือกประกันสุขภาพเด็ก

  1. รายละเอียดความคุ้มครอง

ศึกษารายละเอียดความคุ้มครองต่างๆ ช่วงอายุที่รับประกัน รวมถึงเงื่อนไขและข้อยกเว้นต่างๆ

  1. ค่าเบี้ยประกัน

วางแผนค่าเบี้ยประกันให้เหมาะสมกับรายได้ของคุณ โดยเลือกแบบประกันที่เหมาะสม และสามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยได้โดยไม่เดือดร้อน

  1. โรงพยาบาลเครือข่าย

หาข้อมูลโรงพยาบาลเครือข่ายใกล้บ้าน เผื่อความอุ่นใจในกรณีลูกรักของคุณเจ็บป่วย จะได้รับการรักษาที่ทันท่วงที

จะดีกว่าไหม? หากลูกรักของคุณมีประกันภัยสุขภาพดีๆ อย่าง 👶 ประกันภัยสุขภาพ “สุขภาพเด็ก 4 โรค”

“ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายจาก 4 โรคยอดฮิตในเด็ก”
🔸 1. ไข้หวัดใหญ่
🔸 2. มือ เท้า ปาก
🔸 3. ไข้เลือดออกเด็งกี่
🔸 4. ตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบจากเชื้อโรค
✅ ผู้ป่วยใน 100,000 บาท/ปี
✅ ผู้ป่วยนอก 1,000 บาท/ครั้ง สูงสุด 15 ครั้ง/ปี
✅ เงินชดเชยรายวัน 1,000 บาท/วัน สูงสุด 15 วัน/การป่วยแต่ละครั้ง
✅ คุ้มครองชีวิต 50,000 บาท จากเจ็บป่วยทั่วไปหรืออุบัติเหตุ
✅ เลือกได้ทั้งแบบมีหรือไม่มี จ่ายส่วนแรก 5,000 บาท
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง