ลงทุนยังไงดี(3)

บทที่ 3 : ลงทุนแบบไม่เสี่ยง

1. ฝากเงิน

การฝากเงิน ถือเป็นการลงทุนที่ไม่เสี่ยงแล้วยังได้ผลตอบแทนที่แน่นอนอีกด้วย แต่นักลงทุนอาจจะมองว่าการลงทุนแบบ ไม่เสี่ยงก็ทำให้เงินไม่โต เพราะว่า การลงทุนแบบการฝากให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างน้อยและช้า เมื่อเทียบกับการลงทุน ที่มีความเสี่ยง

2. สร้างบัญชีตลาดเงิน

บัญชีตลาดเงิน ช่วยให้นักลงทุน ลงทุนได้ง่ายขึ้น เพราะว่าต้องการเงินขั้นต่ำในบัญชีน้อยกว่าการลงทุนอื่นๆ สภาวะของ บัญชีตลาดเงินค่อนข้างคล่องกว่าตลาดอื่น แต่ก็มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเงินในหลายๆด้าน

3. บัตรเงินฝาก

บัตรเงินฝาก หรือ พันธบัตร ต่างๆ เป็นการลงทุนที่มีความเสียงน้อยมากๆ ในการลงทุนในบัตรเงินฝาก นักลงทุนจะไม่ สามารถ ถอนเงิน หรือ ขอเงินคืนได้ก่อนระยะเวลาที่กำหนด นักลงทุนสามารถเลือกได้ว่าจะลงทุนเท่าไหร่ และ กี่ปี การ ลงทุนแต่ละครั้ง อาจจะยาวนานถึง 1,5 หรือ 10 ปีเลยทีเดียว ยิ่งลงทุนนานเท่าไหร่ผลตอบแทนก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

4. หุ้น

หุ้นหลายๆตัวมีผลตอบแทนที่ชัดเจน ในด้านของการจ่ายเงินปันผล เพราะฉะนั้นนักลงทุนสามารถคาดคะเนผลกำไรใน ด้านของเงินปันผลได้อย่างชัดเจน

กองทุนรวม หลายๆตัวมาพร้อมกับเงินปันผลที่ชัดเจน และ ค่อนข้างมั่นคง การลงทุนในกองทุนรวมก็คล้ายกับการลงทุน แบบกระจายความเสี่ยง

5. เงินสำรองเลี้ยงชีพ

นักลงทุนอาจจะคิดว่าส่วนนี้ไม่สำคัญ แต่เงินก้อนนี้สามารถนำไปลงทุนต่อที่อื่นได้อีก หรือ จะเป็นกองทุนฉุกเฉินใน อนาคตของนักลงทุนเองก็เป็นได้ สิ่งหนึ่งที่นักลงทุนต้องมองหา คือ เงินในอนาคต สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เงินสำรองเเลี้ยงชีพ สามารถให้ได้