How to จำสิ่งที่เรียนให้ได้ 90%

คุณเคยอยากเรียนรู้อะไรให้ได้เร็วๆหรือไม่ ไม่ว่าคุณจะกำลังเรียนอะไรก็ตาม เราล้วนได้ประโยชน์จากการเรียนสิ่งเหล่านั้นทั้งสิ้น แต่คนส่วนใหญ่มักจะอ้างว่าไม่ค่อยมีเวลา อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จไม่ใช่การทุ่มเวลาทั้งหมดไปกับการเรียน แต่เราต้องรู้จักใช้เวลาให้คุ้มค่ามากที่สุด

ข้อคิดหนึ่งที่ช่วยให้การเรียนของเราบรรลุผลได้ก็คือ อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว เพราะเราจะไม่สามารถเติมอะไรลงไปในแก้วที่จุน้ำจนเต็มแล้วได้เลย  แม้การทำงานของสมองมนุษย์จะไม่ได้เหมือนเวลาเรารินน้ำใส่แก้ว 100%  แต่สิ่งที่ผ่านเข้ามาในสมองเราส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆ ซึมออกทีละนิดเช่นกัน ดังนั้น เราจึงควรทำตัวให้เหมือนแก้วที่มีรอยรั่วและพร้อมเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากกว่าแก้วที่จุน้ำจนเต็มและไม่พร้อมรับอะไรใหม่ๆ อีกเลย หลายคนอาจมองว่าความคิดนี้ไม่ค่อยเข้าท่านัก แต่ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือ สมองเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อจำทุกอย่างบนโลก

จากผลการวิจัยพบว่า มนุษย์เราจะจดจำ 5% ของสิ่งที่เรียนได้ผ่านการบรรยาย เช่น การบรรยายในห้องเรียน หรือมหาวิทยาลัย

10% ของสิ่งที่เรียนจากการอ่าน เช่น หนังสือ บทความต่างๆ

20% ผ่านการเรียนโดยใช้โสตทัศน เช่น แอพลิเคชั่น วิดีโอ

30% ผ่านการสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่าง

50% ผ่านการอภิปรายและถกเถียง

75% ผ่านการฝึกหัดและลงมือทำ

90% ผ่านการใช้ความรู้ที่เรียนมาทันที หรือการนำไปสอนผู้อื่น

เราจะพบว่า 80-95% ของสิ่งที่เรียนผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเลย เช่น การอ่านหนังสือ การบรรยายในห้องเรียน และวิดีโอ ล้วนเป็นการเรียนแบบที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร หากเราอยากให้เรียนนั้นได้ผลมากขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว เราก็ควรให้ความสำคัญกับระยะเวลา ความกระตือรือร้นและแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆ แบบองค์รวมมากกว่าการบังคับสมองให้จดจำอะไรเยอะแยะมากมาย

หากอยากพูดภาษาต่างชาติได้ เราก็ควรหาโอกาสสนทนากับเจ้าของภาษาและรับฟังคำแนะนำจากเขาแทนการเรียนผ่านแอพลิเคชั่นในมือถือ หากอยากมีหุ่นเฟิร์ม เราก็ควรออกกำลังกายและรับคำปรึกษาจากเทรนเนอร์มืออาชีพแทนการเรียนจากวิดีโอใน Youtube หรือถ้าอยากเล่นดนตรีได้ เราก็ควรฝึกกับครูที่มีความเชี่ยวชาญในเครื่องดนตรีนั้นๆ

 

BY SEAN KIM

ที่มา : http://www.lifehack.org/399140/how-to-remember-90-of-everything-you-learn