ประกันชีวิต…มีประโยชน์อย่างไร

 

หากถามว่า…ประกันชีวิตมีข้อดีอะไร คนส่วนใหญ่คงนึกแค่ว่าซื้อไว้เพื่อคุ้มครองชีวิต โดยไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วประกันชีวิตยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการลงทุน หรือช่วยวางแผนทางการเงินของผู้เอาประกันให้มั่นคงขึ้น เผื่อในอนาคตเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เราจะได้มีช่องทางแก้ปัญหาได้ทัน วันนี้เราจึงอยากแนะนำข้อดีด้านอื่นๆ ของ “ประกันชีวิต” เพื่อเป็นทางเลือกให้กับหลายๆ คนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อประกันไว้ทำไม

  • เพิ่มวินัยการออม

                การซื้อประกันชีวิตเปรียบเสมือนการบังคับกลายๆ ให้เราต้องออมเงินด้วยการจ่ายเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ แม้จะเป็นเพียงรายปี แต่คนจำนวนไม่น้อยก็นิยมออมเงินกับประกันเพื่อหวังเงินก้อนในอนาคต อาจจะเอาไว้ใช้ยามเกษียณ หรือเป็นทุนการศึกษาของบุตร เพราะถ้าหากเรามีชีวิตอยู่จนครบสัญญาก็จะได้เงินคืนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์  อย่างไรก็ตาม ถ้าเราไม่อยากจ่ายเบี้ยอีกต่อไปด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่ ก็สามารถเวนคืนกรมธรรม์ได้ โดยมูลค่าเวนคืนเงินสดจะถูกหักค่าธรรมเนียมในการเวนคืนส่วนหนึ่ง

  • คุ้มครองชีวิตและแบ่งเบาภาระคนที่เรารัก

                หากเราประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลก็จะได้เงินชดเชยตามเงื่อนไขของสัญญา รวมถึงเงินทดแทนรายได้ที่เสียไปในกรณีทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ พวกค่าจัดงานศพ บริษัทฯ ก็จ่ายให้ครอบครัวของเรา (ผู้รับประโยชน์) ด้วยเช่นกัน

  • ได้สิทธิลดหย่อนภาษี

                ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร เบี้ยประกันชีวิตสำหรับประกันแบบทั่วไปสามารถนำไปลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงได้สุงสูดถึง 100,000 บาท ขณะที่แบบบำนาญลดหย่อนได้ไม่เกิน 200,000 บาท เท่ากับว่าหากเราซื้อทั้งสองแบบก็จะลดหย่อนได้สูงถึง 300,000 บาท สาเหตุที่นำไปลดหย่อนได้ก็เพราะภาครัฐต้องการจูงใจให้คนทำประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้น

  • ข้อดีอื่่นๆ อย่าง มูลค่าเงินสด

                เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดมาแล้วระยะเวลาหนึ่งจะมีมูลค่าเงินสด หากเกิดเหตุจำเป็นที่ต้องใช้เงินฉุกเฉินจริงๆ เราสามารถขอกู้เงินได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)