5 ความเชื่อผิดๆ…เกี่ยวกับ “ประกันชีวิต”

คนไทยจำนวนไม่น้อยมักมีความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับ “ประกันชีวิต” เช่นเดียวกับคนในหลายๆ ประเทศ ยิ่งโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆ ที่ไม่ได้สนใจการซื้อประกันสักเท่าไรเพราะไม่คิดว่าจะมีเรื่องร้ายๆ เกิดขึ้นกับตัวเองในอนาคต รวมถึงยังไม่เข้าใจว่าประกันชีวิตมีประโยชน์และความคุ้มครองดีอย่างไร

ถ้าพูดกันตามจริงแล้ว ประกันชีวิตถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตที่ช่วยปกป้องครอบครัวและคนที่เรารัก หากเราเป็นอะไรไปในอนาคต โดยบริษัทจะดูแลให้ความมั่นคงด้านการเงินให้กับพวกเขายามเราเสียชีวิต แต่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามข้อดีนี้ไป และเชื่อในข้อมูลผิดๆ จนพาลให้มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อประกันชีวิต แต่วันนี้เราอยากให้คุณลองเปิดใจ ทบทวนข้อมูลผิดๆ เหล่านั้นดูเสียใหม่ มองข้อดีข้อเสียโดยปราศจากอคติ แล้วจะรู้ว่าแท้จริงแล้ว “ประกันชีวิต” มีประโยชน์และจำเป็นมากกว่าที่คุณคิด

1. คงจ่ายเบี้ยประกันไม่ไหว
หลายคนไม่อยากซื้อประกันเพราะคิดว่าตัวเองไม่น่าจ่ายเบี้ยไหว ทั้งที่จริงแล้ว ไม่ใช่แบบประกันทุกตัวที่อัตราเบี้ยสูง เช่น แบบชั่วระยะเวลาที่เบี้ยประกันไม่สูงเท่าไร อาจจะเป็นหลักพันด้วยซ้ำ แถมเรายังเลือกจ่ายเบี้ยเป็นรายงวดได้ (10 งวด ขึ้นไป) และยังให้ความคุ้มครองกับผู้เอาประกันเช่นเดิม เพียงแต่บริษัทจะจ่ายเงินให้ก็ต่อเมื่อหากเราเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญาเท่านั้น

2. ประกันชีวิตมีไว้สำหรับคนแก่
คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่มักคิดว่าการซื้อประกันชีวิตเป็นเรื่องไกลตัวที่เหมาะกับคนอายุ 40 อัพขึ้นไป แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่เลย ใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งอาจเกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่น เสียชีวิต หรืออุบัติเหตุกับเราในอนาคตก็เป็นได้ ประกันชีวิตจึงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับทุกคน ไม่จำกัดอายุและเพศ นอกจากนี้ ยิ่งถ้าเราซื้อประกันชีวิตตั้งแต่อายุน้อยๆ อาจใช้ประโยชน์ในแง่ของการวางแผนทางการเงินได้คุ้มค่ากว่าไปซื้อเอาตอนแก่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประกันแบบสะสมทรัพย์ที่มักให้ผลตอบแทนสูง ควบคู่ไปกับความคุ้มครองดีๆ

3. มีแค่ประกันกลุ่มก็พอ
ร้อยละ 70 ของคนที่ไม่ซื้อประกันชีวิตเชื่อว่าแค่ประกันสังคมและประกันที่บริษัทหรือนายจ้างทำให้ก็เพียงพอแล้ว โดยลืมนึกไปว่าประกันเหล่านั้นจะมีผลก็ต่อเมื่อเรายังทำงานกับเขาอยู่เท่านั้น หากวันใดลาออกหรือตกงาน ชีวิตเราก็แทบไม่มีหลักประกันอะไรเลย เราจึงควรซื้อประกันชีวิตของตัวเองไว้สักฉบับเพื่อความอุ่นใจยามเกิดเหตุไม่คาดฝันในอนาคต

4. คนโสดอย่างเราไม่ต้องมีประกันชีวิตก็ได้
อย่าคิดว่าประกันชีวิตไม่จำเป็นเพราะเป็นโสด ไม่มีภาระ/ ครอบครัวที่ต้องดูแล เนื่องจากประกันชีวิตกลับช่วยดูแลเราได้ยามแก่ตัวลง ไม่สามารถทำงานได้ หรือเข้าวัยเกษียณ เช่น แบบประกันเพื่อการเกษียณ และแบบบำนาญที่ช่วยเราวางแผนสำหรับบั้นปลายชีวิตไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ

5. ประกันชีวิตเหมาะสำหรับหัวหน้าครอบครัวอย่างเดียว
ขอบอกเลยว่าเป็นความคิดที่ผิดมหันต์ เพราะประกันชีวิตจำเป็นสำหรับทุกคนในครอบครัว หากใครคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรไป ย่อมส่งผลกระทบต่อครอบครัวไม่มากก็น้อย เพียงแต่ต้องพิจารณาแบบประกันที่เหมาะกับคนแต่ละช่วงวัย เช่น ซื้อประกันสำหรับเด็กให้ลูก ประกันบำนาญให้พ่อกับแม่ที่วางแผนเกษียณอายุงาน เป็นต้น

หวังว่าเพื่อนๆ ที่ได้อ่านบทความนี้จะเห็นความสำคัญของประกันชีวิตมากขึ้น และนำข้อมูลที่เราให้ไปประกอบการตัดสินใจซื้อได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ประกันชีวิตยังมีรายละเอียดอื่นๆ ที่ทุกคนพึงรู้อีกมาก ก่อนจะซื้อทุกครั้ง ก็ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ละเอียดรอบคอบเสียก่อน เพื่อประโยชน์ต่อตัวเราเอง

 

 

อ้างอิง http://www.maxlifeinsurance.com/knowledge-centre/life-insurance/life-insurance-myths.aspx