ข้อควรรู้…ก่อนเรียกร้องสินไหม

 

สิ่งหนึ่งที่ผู้เอาประกันภัยทุกคนไม่ควรมองข้ามก็คือ สิทธิในการเรียกร้องสินไหมทดแทน ทั้งยามเจ็บป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและยามเกิดอุบัติเหตุ แต่หลายคนกลับไม่สนใจประโยชน์ในข้อนี้เพราะคิดว่าเป็นเรื่อง ทั้งๆ ที่เป็นสิทธิของเราและไม่ได้มีขึ้นตอนซับซ้อนอะไร ไหนๆ ก็อุตส่าห์จ่ายเบี้ยประกันแล้ว อย่าทิ้งสิทธิที่เราพึงได้ไปโดยเปล่าประโยชน์เลย สำหรับขั้นตอนหรือรายละเอียดเงื่อนไขในการเรียกร้องสินไหมจะมีอะไรบ้างนั้น สามารถศึกษาจากข้อมูลที่เราสรุปมาให้ด้านล่างนี้ได้เลย

จะเคลมสินไหม…ต้องรู้อะไรบ้าง?

  • หากต้องการใช้สิทธินี้ ต้องแจ้งตัวแทนหรือบริษัททราบ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • สำหรับกรณีเสียชีวิตจะต้องใช้ใบมรณบัตรเป็นเอกสารประกอบด้วย
  • ก่อนส่งเรื่องไปยังบริษัท ควรเตรียมเอกสารทุกอย่างที่ใช้ในการเรียกร้องสินไหมให้พร้อมเพื่อความรวดเร็วในการอนุมัติ
  • บุคคลที่จะได้รับเงินสินไหมสามารถเป็นได้ทั้ง ตัวผู้เอาประกันเอง หรือผู้รับผลประโยชน์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เราซื้อ
  • การจ่ายเงินสินไหมสามารถทำได้หลายวิธี เช่น ขอรับผ่านตัวแทน ไปรับด้วยตนเองที่บริษัท/ สาขา ขอรับเป็นเช็คเงินสด หรือให้โอนเข้าบัญชีของเรา

เห็นรึยังว่าใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไร หากเราเข้าใจรายละเอียดขั้นตอน และเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อม อีกไม่นานเราก็คงได้รับเงินชดเชยตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

 

ที่มา http://www.maxlifeinsurance.com/knowledge-centre/how-to-buy-life-insurance/things-you-must-know-about-taking-claims.aspx