เงินฝากประจำ VS ประกันแบบออมทรัพย์

ซื้อประกันออมทรัพย์อย่างไร ให้คุ้มค่ากว่าเงินฝากประจำ ?

ปัจจุบัน การลงทุน มีหลายรูปแบบ แต่สิ่งที่น่าน้อยใจที่สุดก็คือ การลงทุนในประกันออมทรัพย์ มักจะเป็นทางเลือกอันดับ ท้ายๆ เพราะ คนมักจะคิดว่า เป็น การลงทุน แล้วเงินจม เงื่อนไขเยอะ สภาพคล่องไม่มี กลัวถูกหลอกจากตัวแทน แต่ถ้าเรา วิเคราห์ไปที่ผลตอบแทนแต่ละแบบประกันออมทรัพย์แล้ว มีแบบ ประกันออมทรัพย์ หลายแบบที่ให้ความคุ้มค่ามากกว่า เงินฝากประจำ ปัจจุบันอัตรา เงินฝากประจำ อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดาธนาคารแห่งประเทศไทย จะอยู่ที่ 0.9500-1.7000 ส าหรับเงินฝากประจำ 24 เดือน โดยอัตรานี้ยังไม่ถูกหักภาษีเงินฝากอีก 15 % และยังไม่นับค่าใช้จ่ายอื่นๆ

แบบ ประกันออมทรัพย์ที่เหมาะกับเรานั้น แนะนำว่าควรให้อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ย IRR สูงกว่าอัตราดอกเบี้ย เงินฝาก ประจำของธนาคารซึ่งจะเป็น การลงทุน ที่คุ้มค่ามาก

แบบประกัน 2/1 เป็นหนึ่ในแบบ ประกันออมทรัพย์ที่คุ้มค่ากว่า เงินฝากประจำ โดยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 2.11% แบบประกัน 2/1 นั้น มีระยะเวลาการเอาประกันภัยแค่ 2 ปี เป็น การลงทุน ในระยะเวลาที่สั้นที่ให้ผลตอบแทนสูง ข้อดีของ ประกัน 2/1 คือ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา 2 ปี หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา จะได้รับเงิน ชดเชยเป็นจำนวนเงิน 110% ของทุนประกันภัย พร้อมทั้งส่งมอบไปยังผู้รับผลประโยชน์ เป็นการจัดการมรดกในอีกรูปแบบหนึ่ง หากท่านมองหาการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง ต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากประจำแนะนำ แบบประกัน 2/1 ครับ

 

ซูเปอร์เซฟวิ่ง 2/1
แบบประกันภัยออมทรัพย์

 มีเงินในบัญชี ต้องการผลตอบแทนระยะสั้นที่คุ้มค่า เปรียบเทียบผลตอบแทน และความคุ้มครอง ระหว่างเงินฝากประจำ 2 ปี ธนาคารทั่วไป กับ แบบประกันออมทรัพย์ Super Saving 2/1 คลิก ซื้อประกันชีวิตออนไลน์ ?