มาหาเวลา “ผ่อนคลายความเครียด” กันดีกว่า

“ภาวะความตึงเครียด” เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในกลุ่มวัยคนทำงาน เกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ 3 ประการด้วยกัน คือ

1.สาเหตุทางด้านจิตใจ ทั้งทางด้านความกลัวว่าที่จะไม่สมหวัง, สาเหตุจากเรื่องงานและภาระต่างๆ

2.สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เช่น การเปลี่ยนช่วงวัย, การแต่งงาน, การตั้งครรภ์, การเริ่มเข้าทำงาน ฯลฯ

3.สาเหตุจากการเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย ได้แก่ การเจ็บไข้ได้ป่วย ตลอดไปจนถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคที่รุนแรงและเรื้อรัง

ดังนั้น เราจึงควรหาเวลามาผ่อนคลายความตึงเครียดกันดีกว่าครับ เพื่อสร้างความสุขให้กับตนเองและคนรอบข้าง อย่างเช่น การฟังเพลง, การดูภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ, การทำงานศิลปะ, การตกแต่งบ้าน, การออกกำลังกาย ฯลฯ เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนั่นเองครับ