4 สัญญาณเตือน “โรคหัวใจ”

“โรคหัวใจ” จัดเป็นหนึ่งในโรคที่คุกคามชีวิตของผู้คนทั่วโลก ดังนั้นเราจึงควรหันมาดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ และหมั่นตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยืนยาว และห่างไกลจากโรคภัยต่างๆครับ