ชีวิตเกษียณแบบไหน เป็นอย่างที่คุณต้องการ?

 ชีวิตเกษียณแบบไหน เป็นอย่างที่คุณต้องการ? มาเริ่มวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้ วางแผนดี มีชัยไปกว่าครึ่งครับ