รวมสินค้าลดหย่อนภาษี ช้อปช่วยชาติ 2561

 ช้อปช่วยชาติ 2561 เริ่มแล้ววันนี้ 15 ธันวาคม 2561 – 16 มกราคม 2562
โดยคุณสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้ามา
* หักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
* ต้องเก็บใบกำกับภาษีและใบเสร็จเต็มรูปแบบ
* สามารถแบ่งจ่ายลดหย่อนภาษีได้ 2 ปี

? เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 15-31 ธันวาคม 2561
นำไปหักลดหย่อนภาษี ปี 2561 โดยยื่นต้นปี 2562
? เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 1-16 มกราคม 2562
นำไปหักลดหย่อนภาษี ปี 2562 โดยยื่นต้นปี 2563