วิธีการบริหารชีวิตให้สมดุล 

วิธีการบริหารชีวิตให้สมดุล

นอกจากการทำงานแล้ว คุณควรบริหารชีวิตให้สมดุล อย่างเคล็ดลับ 8 ข้อ ดังต่อไปนี้ครับ

1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง
2. ฝึกทำสมาธิ เพื่อทำให้จิตใจสงบ และมีสมาธิในการทำงาน
3. ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรง
4. รับประทานที่มีประโยชน์ และทานให้ครบ 5 หมู่
5. ให้เวลากับคนที่คุณรัก
6. รักในงานที่ทำ เพื่อจะได้งานที่มีประสิทธิภาพ
7. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
8. หาเวลาผ่อนคลายสมองและจิตใจ