สามี-ภรรยา จัดการเรื่องภาษี อย่างไรดี?

ด้วยความที่คนมีคู่มีภาระและค่าใช้จ่ายจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ ทำคลอดและเลี้ยงดูบุตร ดังนั้นคนที่มีคู่จึงต้องวางแผนการเงินให้ดี รวมถึงการยื่นภาษีและวางแผนการลดหย่อนภาษีด้วย

วันนี้เรามีเทคนิคในการจ่ายภาษีในแบบฉบับของคนมีคู่กันว่าสามารถยื่นภาษีแบบไหนได้บ้างที่จะช่วยทำให้เราประหยัดและจ่ายภาษีได้ลดลง

แรกเริ่มกันเลยคือ เรามาดูกันว่าเราสามารถใช้สิทธิลดหย่อนอะไรได้บ้างสำหรับคนที่มีสถานะสมรส เอาให้ครบทุกรายการเลยนะ อย่าให้พลาดแม้แต่รายการเดียว ไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อนตนเอง การลดหย่อนคู่สมรส ค่าฝากครรภ์และทำคลอด รวมถึงการลดหย่อนบุตรด้วย เนื่องจากปัจจุบันได้มีการปรับอัตราลดหย่อนบุตรเพิ่มขึ้นสำหรับบุตรคนที่ 2 ขึ้นไปอีกคนละ 30,000 บาท นอกจากนั้นการทำประกันภัยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย ทำให้อุ่นใจขึ้นเพราะอย่างน้อยๆ ก็ไม่ต้องห่วงค่ารักษาพยาบาล หรือเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยขึ้นมา เพราะมีประกันภัยคุ้มครอง อีกทั้งสิทธิลดหย่อนภาษีก็สูงถึง 100,000 บาท สิทธิลดหย่อนจากการทำประกันภัยไม่ได้มีแต่เฉพาะของเราทำนั้น การทำประกันสุขภาพให้พ่อกับแม่ก็สามารถนำมาเป็นรายการลดหย่อนภาษีได้ด้วยเหมือนกัน โดยลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

และอย่างที่ 2 คือการยื่นภาษี ซึ่งคนมีคู่หรือคนที่มีสถานะสมรสจะมีการยื่นภาษีที่แตกต่างจากคนโสดเล็กน้อย โดยการยื่นภาษีจะเป็นการเปรียบเทียบเป็นรายกรณีว่าการยื่นภาษีแบบไหนน่าสนใจและทำให้เราจ่ายภาษีได้ลดลง ซึ่งเราแยกออกเป็น 3 กรณีด้วยกันคือ

  1. การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีรายได้ (เงินเดือน) สูงกว่าให้แบ่งยื่นภาษีออกเป็น 2 ส่วน คือให้แยกกันยื่นภาษี เฉพาะเงินเดือนที่เป็นชื่อของคนที่มีรายได้สูงกว่า จะทำให้ฐานที่ต้องเสียภาษีลดลง และนำรายได้ส่วนที่เหลืออื่นๆ เช่น ค่าเช่าที่ กำไรปันผลรวมยื่นกับคู่สมรส ซึ่งวิธีนี้จะทำให้โดยรวมแล้วคู่สมรสเสียภาษีน้อยกว่าการที่ต่างคนต่างแยกกันยื่นภาษี
  2. คู่สมรสที่รายได้ใกล้เคียงกัน แนะนำให้แยกกันยื่นภาษี เพราะคู่สมรสจะได้รับการยกเว้นภาษีคนละ 150,000 บาทแรก ซึ่งจะทำให้เสียภาษีน้อยกว่าการรวมกันยื่น เนื่องจากการรวมกันยื่นจะทำให้ฐานรายได้รวมสุทธิสูงขึ้น อาจทำให้อัตราการเสียภาษีมากขึ้นจากฐานภาษีที่สูงขึ้น
  3. มีสิทธิลดหย่อนภาษีหลายรายการ แต่รายได้ทั้ง 2 ฝ่ายไม่มากนัก แนะนำให้ทำการยื่นภาษีรวมกันจะทำให้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เต็มที่มากกว่า

เทคนิคการจ่ายภาษีและการวางแผนการลดหย่อนภาษีไม่มีอะไรที่ตายตัว สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมแล้วแต่ละกรณี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับให้มากที่สุด

สนใจแบบประกัน 10/1
สามารถทำรายการออนไลน์ด้วยตัวเองที่ >>> คลิกซื้อประกันออนไลน์