เทคนิคการลดหย่อนภาษี แบบ(ไม่)ลับ

เตรียมตัวก่อนจะถึงปลายปี!!!  มาจัดการเรื่องลดหย่อนภาษี สิ่งที่คุณจะต้องจัดการนั่นก็คือ เรื่องการเตรียมเอกสารแสดงรายได้รายปี เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายกำหนด นอกจากมีการเสียภาษีแล้วยังการลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยให้เราจ่ายภาษีในแต่ละปีน้อยลง ซึ่งภาษีของเราคำนวณได้โดย

ภาษี = ( รายได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อนภาษี) x อัตราการเสียภาษี

โดยอัตราการเสียภาษีของแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับรายได้รวมสุทธิที่หาได้ต่อปี

อัตราเงินได้ภาษีบุคคลธรรมดา

รายได้สุทธิต่อปี

อัตราภาษี

0 – 150,000 บาท

150,001 –  300,000 บาท

300,001 – 500,000 บาท

500,001 – 750,000 บาท

750,001 – 1,000,000 บาท

1,000,001 – 2,000,000 บาท

2,000,001 – 5,000,000 บาท

5,000,001 บาท ขึ้นไป

ได้รับการยกเว้นการเสียภาษี

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

 

เราไปดูกันว่าเทคนิค(ไม่)ลับในการลดหย่อนภาษีว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เราไม่ต้องจากภาษีเต็มจำนวน

เริ่มแรกเลยเราต้องทำความรู้จักกับ “ค่าลดหย่อนภาษี” กันก่อนว่ามันคืออะไรและเราจะใช้ประโยชน์จากเจ้าค่าลดหย่อนภาษีนี้ยังไง

ซึ่งเจ้า “ค่าลดหย่อนภาษี” ก็คือ “รายการที่กฎหมายกำหนดไว้ให้นำไปหักออกจากเงินได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว” โดยแบ่งออกเป็น 5 รายการส่วนใหญ่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรายการค่าภาระติดตัวอย่างเช่นลดหย่อนพ่อแม่ ลดหย่อนส่วนตัวหรือคู่สมรส ลดหย่อนบุตรและค่าทำคลอด รายกายค่าประกันชีวิตและการลงทุน รายการค่าบริจาค และรายการค่าใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจ  รวมถึงรายการค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านในโครงการบ้านหลังแรกในปี 2558-2559 ขอเน้นตัวโตๆว่าจะต้องเป็นบ้านหลังแรกที่ซื้อภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่านั้น ซึ่งจะสามารถนำมาลดหย่อนได้สูงสุด 120,000 บาทต่อปี นาน 5 ปี หลังจากนั้นเราก็เอารายการลดหย่อนนี้ไปลดหย่อนกับรายได้ทั้ง 8 ประเภทของเรา โดยที่เราแบ่งรายได้ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 3 กลุ่ม คือ งานแลกเงิน(1.เงินเดือน, 2.เงินรับจ้าง) สินทรัพย์(3.ค่าลิขสิทธิ์, 4.เงินปันผล) และการลงทุน(5.ค่าเช่า, 6.ค่าวิชาชีพ, 7.ค่ารับเหมา, 8.รายได้อื่นๆ)

ส่วนใครที่อยากลงทนหรือทำประกันภัยสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ 100,000 บาท และนอกจากนั้นหากใครทำประกันสุขภาพให้พ่อกับแม่ก็สามารถนำมาทำการลดได้อีกไม่เกิน 15,000 บาท

ประกันภัยหลายๆ กรมธรรม์ที่น่าสนใจก็มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประกันภัยแบบออมทรัพย์ “สมาร์ท เท็น 10/1” ที่ให้ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 130 เปอร์เซ็นต์ และจำนวนเงินเอาประกันสูงสุดถึง 5,000,000 บาท นอกจากนั้นยังได้รับเงินคือทุกปีตลอดอายุสัญญา 2 – 4 เปอร์เซ็นต์ สมัครทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากและไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันด้วย โดยอายุผู้เอาประกันก็เริ่มได้ตั้งแต่แรกเกิด (1 วัน) จนถึงอายุ 65 ปี

 

สนใจแบบประกัน 10/1
สามารถทำรายการออนไลน์ด้วยตัวเองที่ >>> คลิกซื้อประกันออนไลน์