ลดหย่อนภาษี สิทธิดีๆ จ่ายภาษีลดลง

การลดหย่อนภาษี เป็นสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายกำหนดขึ้นมาให้เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราจ่ายภาษีในอัตราที่น้อยลง ซึ่งสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น โดยขึ้นอยู่กับสถานะของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นคนโสด คนมีคู่ คนพิการหรือทุพพลภาพ โดยไม่มีความเกี่ยวข้องกับฐานเงินเดือน หรือรายได้รวม เอาเป็นว่าใครอยู่ในเงื่อนไข ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดก็ใช้สิทธิลดหย่อนได้นั่นเอง

โดยรายการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีก็ไม่อยู่หลายรายการด้วยกัน โดยเราขอแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ รายการที่ได้สิทธิลดหย่อนตามปกติ(มีอยู่แล้ว) กับ รายการที่มีการปรับปรุงและเพิ่มเข้ามาใหม่ในปี 2561              

เป็นอย่างไรบ้างคะกับรายการลดหย่อนภาษี สามารถใช้สิทธิ์ได้กี่ข้อกันเอ่ย ซึ่งสิทธิลดหย่อนนี้ถือว่าช่วยคนที่มีคู่ได้มากเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อนคู่สมรส ลดหย่อนบุตร ค่าฝากครรภ์และทำคลอด เพราะคนมีคู่ย่อมมีภาระและค่าครองชีพที่มากกว่าคนโสดนั้นเอง

และการคิดภาษีของคนมีคู่ก็สามารถแบ่งการเสียภาษีได้ 2 แบบคือ จะแยกกันเสียภาษีทีละคน หรือเอามารวมกันแล้วคิดภาษีครั้งเดียวก็ได้

ส่วนใครที่ยังโสดและเพิ่งเริ่มทำงานรายการลดหย่อนภาษีก็น่าจะมีลดหย่อนส่วนตัวไม่เกิน 60,000 บาท เงินประกันสังคมสูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท จากการหักเงินสมทบ 5 เปอร์เซ็นต์ทุกเดือน และถ้าหากใครที่มีพ่อแม่อายุเกิน 60 ปี ก็สามารถหักลดหย่อนเพิ่มอีกคนละ 30,000 บาท ซึ่งรายการลดหย่อนที่น่าสนใจสำหรับคนโสดอีกอย่างคือการลงทุนหรือการทำประกันภัย นอกจากเราจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาทแล้ว ยังคุ้มครองเราระยะยาวอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการทำประกันอุบัติเหตุ การทำประกันภัยแบบออมทรัพย์ หรือการทำประกันสุขภาพ เพราะหากวันหนึ่งเราเกิดเจ็บป่วยเราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา รวมทั้งยังเป็นการเก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคตอีกด้วย

สนใจแบบประกัน 10/1
สามารถทำรายการออนไลน์ด้วยตัวเองที่ >>> คลิกซื้อประกันออนไลน์