ลดหย่อนภาษีด้วยค่าเลี้ยงดูบุพการี VS การทำประกันเพื่อลดหย่อน ต่างกันอย่างไร?

เรารู้ดีว่ามีใครหลายคนอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็ยังใจดีช่วยออกค่าใช้จ่ายให้กับพวกท่านด้วย แต่คุณรู้บ้างไหมว่า ค่าใช้จ่ายในบ้านที่คุณออกไปนั้น สามารถนำมาเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ด้วย

โดยค่าลดหย่อนบิดามารดา ใช้เป็นค่าลดหย่อนแบบเหมาต่อพ่อหรือแม่หนึ่งคนได้ คนละ 30,000 ต่อปี สำหรับคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่เอง และแม้พ่อแม่จะเสียชีวิตระหว่างปีก็ยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษีสำหรับ ปีภาษี ที่เสียชีวิตได้อยู่ โดยคนที่ดูแลพ่อแม่เอง สามารถนำพ่อแม่ไปใช้เป็นค่าลดหย่อนได้แบบเหมาคนละ 30,000 ต่อปี สามารถหักลดหย่อนพ่อแม่ได้สูงสุด 4 คน ทั้งนี้ การใช้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่จะดูเป็นรายปีภาษีไป เช่น หากปีที่แล้วน้องของคุณเป็นผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนคุณพ่อ ปีถัดไปก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นตัวคุณเองขอเป็นผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนคุณพ่อแทนก็สามารถทำได้เพราะเป็นคนละปีภาษีกัน

โดยเงื่อนไขการรับสิทธิหักลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาได้ ถ้าหากว่าเข้าเกณฑ์ครบเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้

  • เราเป็นลูกแท้ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายของพ่อแม่ (ลูกบุญธรรมไม่มีสิทธิหักลดหย่อน)
  • พ่อแม่ต้องอายุอย่างน้อยครบ 60 ปีแล้ว ในปีภาษีนั้น
  • พ่อแม่อยู่ในความดูแลของเราเอง
  • พ่อแม่มีรายได้ทั้งปีภาษีไม่เกิน 30,000 (30,000 พอดียังไม่ผิดเงื่อนไข)
  • อย่างน้อยต้องมีเราหรือพ่อแม่เราคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยครบ 180 วันในปีภาษีนั้น
  • การใช้สิทธิหักลดหย่อนพ่อแม่จะต้องตกลงกันระหว่างพี่น้องให้ดี เพราะพ่อหรือแม่ 1 คนเท่ากับ 1 สิทธิ์เท่านั้นและแบ่งไม่ได้
  • ถ้ามีการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนกันจะไม่มีใครได้สิทธิ์หักลดหย่อนเลย เช่น ถ้าเรามีพี่น้อง และมีพ่อเพียงคนเดียวที่สามารถใช้หักลดหย่อนได้ ก็ต้องตกลงกันให้ดีว่าปีนี้จะให้ใครใช้สิทธิ์หักลดหย่อนพ่อกันแน่
  • รายได้ของพ่อแม่ที่ต้องดูว่าเกิน 30,000 หรือไม่ ได้แก่ เงินบำนาญข้าราชการ เงินที่จ่ายจากประกันสังคม รายได้จากการเล่นหุ้น และรายได้อื่นๆ ทุกทางไม่ว่าจะได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่ก็ตาม

จากข้อมูลข้างต้น คุณก็น่าจะพอเข้าใจแล้วว่า การลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดานั้น ไม่ใช่ว่าใครจะนำไปหักภาษีเลยก็ได้ แต่ถ้าคุณอยากมีตัวช่วยพิเศษ ที่ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ทั้งปีนี้และปีถัดๆ ไป การทำประกันเพื่อลดหย่อนภาษีคือคำตอบ เพราะเบี้ยประกันที่เราจ่ายไปในแต่ละปีนั้นสามารถนำมาเป็นตัวช่วยเพื่อผลประโยชน์ด้านภาษีได้ แถมยังได้ความคุ้มครองด้านต่างๆ อีกด้วย! รู้แบบนี้แล้วนอกจากเงินลดหย่อนจากค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ อย่าลืมหันมาเอาใจใส่ตัวเองด้วยการทำประกันเพื่อคุ้มครองชีวิต ทรัพย์สิน และลดหย่อนภาษีกันนะครับ

คลิกอ่านรายละเอียด
และซื้อประกันชีวิตออนไลน์