ประกันชีวิต ทางเลือกดีๆ ที่ช่วยลดหย่อนภาษีได้มากกว่าที่คุณคิด

หลายคนอาจสงสัยว่า การทำประกันนั้นมีข้อดีอะไรบ้างนอกจากเรื่องความคุ้มครอง? เพราะแต่ละปีเราต้องชำระเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันตามที่แบบกรรมธรรม์กำหนด หลายคนอาจรู้สึกท้อ รู้สึกเหมือนเสียเงินเปล่า แต่! คุณรู้ไหมว่าจริงๆ แล้วเงินที่เราชำระค่าเบี้ยประกันนั้นสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

การลดหย่อนภาษีด้วยค่าเบี้ยประกันชีวิต

ค่าเบี้ยประกันชีวิต ที่เราชำระในแต่ละปี สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง โดยมีเงื่อนไขก็คือลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ และมีเกณฑ์ ดังนี้

  1. แบบประกันชีวิต ต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
  2. กรณีแบบประกันชีวิตมีเงินคืน หรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน ผลประโยชน์ในปีนั้นต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสม
  3. ค่าเบี้ยประกันชีวิต ไม่รวมเบี้ยประกันภัยในส่วนความคุ้มครองอื่นๆ เช่น เบี้ยประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง เป็นต้น

ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สำหรับประกันชีวิตแบบนี้ เราสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง ในอัตรา 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี แต่เมื่อคำนวณแล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาท มีเกณฑ์ดังนี้

  • แบบประกันชีวิตบำนาญ ต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
  • จ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญเมื่อผู้มีเงินได้อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ถึงอายุ 85 ปี หรือมากกว่านั้น นอกจากนี้ผู้มีเงินได้ต้องจ่ายเบี้ยประกันให้ครบถ้วนก่อนได้รับผลประโยชน์เงินบำนาญ
  • เมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกองทุนอื่นๆ ตามที่รัฐกำหนดแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี สำหรับการนำค่าเบี้ยประกันบำนาญไปใช้เพื่อลดหย่อนภาษีในปีนั้น

จะเห็นได้ว่า การเลือกทำประกันชีวิตไม่ว่าจะเป็นแบบออมทรัพย์ แบบประกันชีวิตตลอดชีพ หรือแบบประกันบำนาญ นอกจากผลประโยชน์ที่ประกันให้ความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของเรา หรือเพื่อความมั่นคงในอนาคตแล้ว เรายังสามารถนำเบี้ยประกันไปใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อการวางแผนภาษีในแต่ละปีได้อีกด้วย

ประกันภัยแบบออมทรัพย์ สมาร์ท เท็น 10/1 จาก PhillipLife แบบประกันลดหย่อนภาษีที่ได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่ ทำง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 50,000 บาท และสูงสุดถึง 5,000,000 บาท มีเงินคืนรายปีตลอดสัญญา 2-4%* ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 130%* หรือหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินทดแทนถึง 110%* เรียกได้ว่าช่วยทั้งเรื่องการเก็บออม การคุ้มครองชีวิต อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคนข้างหลัง หากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับเราด้วย แถมยังสามารถนำเบี้ยประกันไปใช้เพื่อลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

*อัตราต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมประกันลดหย่อนภาษี สมาร์ท เท็น 10/1 คลิก