รู้ลึก รู้ชัด การลดหย่อนภาษี ด้วยการทำประกัน

สำหรับผู้มีเงินได้ การวางแผนเพื่อลดหย่อนภาษีเป็นสิ่งที่ควรเตรียมพร้อมทุกปี นั่นก็เพราะหากเรายื่นภาษีโดยไม่เตรียมความพร้อมด้านรายการลดหย่อนต่างๆ เราอาจต้องเสียเงินไปกับภาษีมากเกินความจำเป็น เพราะฉะนั้นใครที่อยากประหยัดเงินล่ะก็ การวางแผนลดหย่อนภาษีจึงมีความจำเป็นอย่างมาก

นอกจากตัวช่วยลดหย่อนภาษีด้านต่างๆ เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา ค่าเลี้ยงดูบุตร หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้ว การทำประกันลดหย่อนภาษี ก็เป็นอีกตัวช่วยสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนภาษีทุกคนได้เช่นกัน

ประกันแบบใดลดหย่อนภาษีได้บ้าง

แบบประกันที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีนั้นต้องมีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป โดยมีประกัน 3 ประเภทที่สามารถให้ผลประโยชน์ด้านภาษีได้ คือ

  • ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์และแบบตลอดชีพ

เป็นแบบประกันชีวิตที่เน้นคุ้มครองชีวิต และแบบที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล โดยสามารถนำเบี้ยประกันที่จ่ายมาลดหย่อนภาษีได้ทุกปีที่จ่ายเบี้ย

  • ประกันสุขภาพ

โดยต้องเป็นประกันสุขภาพที่คุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 4 ประเภทดังนี้

  • ประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยมีเงินชดเชยมอบให้กรณีที่เราเกิดสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพจากการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ
  • ประกันภัยอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเกิดการแตกหักของกระดูก
  • ประกันภัยโรคร้ายแรง เช่น ประกันมะเร็ง โดยประกันจะให้ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลเมื่อตรวจพบเจอมะเร็ง หรือโรคร้ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • ประกันภัยการดูแลระยะยาว เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองดูแลระยะยาว หากเกิดกรณีที่ ผู้ทำประกันภัยไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติได้ อย่างน้อย 3 ใน 6 อย่าง รายละเอียดตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • ประกันชีวิตแบบบำนาญ

แบบประกันที่จ่ายผลประโยชน์ให้เป็นรายงวดเท่าๆ กัน หรือเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุ 55 – 85 ปีหรือมากกว่า โดยจะได้รับเงินผลประโยชน์หลังจ่ายเบี้ยประกันครบแล้วเท่านั้น เปรียบเสมือนเงินบำนาญหลังเกษียณนั่นเอง

เราสามารถใช้ประกันลดหย่อนภาษีได้เท่าไร

  • ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์และแบบคุ้มครองตลอดชีพ

สามารถนำเบี้ยประกันที่จ่ายในแต่ละปี มาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

  • ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสุขภาพ

สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยนำเบี้ยประกันสุขภาพ นำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุด 15,000 บาท แต่เมื่อรวมกับประกันออมทรัพย์หรือประกันตลอดชีพแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

  • ประกันชีวิตแบบบำนาญ

สามารถนำเบี้ยประกันที่จ่ายในแต่ละปี มาลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 200,000 บาท  โดยสิทธิลดหย่อนต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อนำไปรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นๆ แล้ว สามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาท

New10One 10/1 แบบประกันภัยออมทรัพย์  ประกันลดหย่อนภาษีชั้นดีสำหรับคนรุ่นใหม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
และคลิกซื้อประกันชีวิตออนไลน์