“ประกันชีวิต” กับ “ประกันวินาศภัย” ต่างกันยังไง ลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันไหม

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจเรื่องวางแผนการเงินกันมากขึ้น ทำให้การทำประกันได้ความนิยม เพราะนอกจากจะช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายฉุกเฉินต่าง ๆ ยังซื้อง่ายผ่านออนไลน์ แถมได้สิทธิประโยชน์ทำประกันลดหย่อนภาษีอีกด้วย แต่สำหรับผู้ประกันตนมือใหม่ หลายคนยังสงสัยว่า “ประกันชีวิต” กับ “ประกันวินาศภัย” ต่างกันอย่างไร วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกัน

“ประกันชีวิต” กับ “ประกันวินาศภัย” ต่างกันยังไง

“ประกันชีวิต” คือการรับประกันต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยสัญญาว่าจะจ่ายชดเชยให้แก่ผู้เอาประกัน หรือผู้รับผลประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันมีการเสียชีวิต หรืออาจมีความคุ้มครองอื่น ๆ ร่วมด้วยตามแต่เงื่อนไข เช่น การประกันสุขภาพ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ เป็นต้น

ส่วนการ “ประกันวินาศภัย” คือการประกันภัยชนิดอื่น ๆ ทั้งหมดนอกจากประกันชีวิต ที่พบเห็นบ่อยก็จะเป็นประกันอัคคีภัย ประกันรถยนต์ ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ ประกันชดเชยรายได้ ประกันธุรกิจหยุดชะงัก ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เป็นต้น

จากความหมายก็จะเห็นว่าความแตกต่างหลัก ๆ ของประกันชีวิตกับประกันวินาศภัย ก็คือเงื่อนไขในการรับผลประโยชน์นั่นเอง นอกจากนี้ยังมีข้อแตกต่างอื่น ๆ ได้แก่

  • เงื่อนไขของกรมธรรม์ : เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต มักจะมีความซับซ้อนมากกว่าประกันวินาศภัย
  • ผลตอบแทน : ประกันวินาศภัยจะตอบแทนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่เกินวงเงินที่กำหนดเท่านั้น ส่วนประกันชีวิตจะให้ผลตอบแทนสูงสุดเมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิต
  • จุดประสงค์ : จุดประสงค์ของประกันวินาศภัย คือเน้นคุ้มครองความเสี่ยงของผู้ทำประกัน รวมไปถึงความเสี่ยงต่อทรัพย์สิน ส่วนประกันชีวิตจะเน้นคุ้มครองคนที่อยู่ข้างหลัง เช่น พ่อแม่ ครอบครัว
  • ความเสียหายที่เกิดขึ้น : ความตายเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแน่นอน ไม่อาจหลีกเลี่ยง มีแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้น ส่วนวินาศภัยอาจจะเกิด ไม่เกิดขึ้นเลย หรือเกิดเพียงบางส่วนก็ได้
  • ระยะเวลาเอาประกัน : ประกันชีวิตระยะเวลาเอาประกันมักจะยาวนานกว่า อาจเป็น 10-20 ปี หรือตลอดชีวิตก็ได้ ส่วนประกันวินาศภัยมักมีระยะเวลาเพียงสั้น ๆ เช่น 1 ปี หากต้องการเอาประกันต่อไปก็ต้องทำสัญญาเป็นรายปี
  • การชำระเบี้ย : ประกันชีวิตจะชำระเบี้ยเท่ากันทุกปีตลอดสัญญา ส่วนเบี้ยประกันวินาศภัยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสัญญาปีต่อปี ขึ้นลงตามความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป
  • เงื่อนไขการกำหนดเบี้ยประกัน : เบี้ยประกันชีวิตจะพิจารณาจากอายุ เพศ อาชีพ ระดับรายได้ สุขภาพ และทุนประกันของผู้เอาประกัน ส่วนเบี้ยประกันวินาศภัยจะประเมินจากสภาพทรัพย์สินที่เอาประกันและระดับความเสี่ยง
  • โอกาสในการเรียกค่าเสียหาย : ประกันชีวิต ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ทำประกันหรือทายาทโดยไม่สามารถเรียกค่าเสียหายจากบุคคลอื่น ส่วนประกันวินาศภัย ทางบริษัทอาจเรียกค่าเสียหายจากบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความเสียหายได้
  • สิทธิในการนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : เบี้ยประกันชีวิตที่กำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาท ถ้าเป็นประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาทแต่ไม่เกิน 15% ของรายได้ ส่วนเบี้ยประกันวินาศภัยนั้นไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินบุคคลธรรมดาได้

ชัดเจนแล้วนะครับว่า “ประกันชีวิต” กับ “ประกันวินาศภัย” นั้นต่างกันโดยสิ้นเชิง สำหรับใครที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ย้ำตรงนี้อีกครั้งว่า ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้ ส่วนประกันวินาศภัยลดหย่อนไม่ได้นะครับ อย่าสับสนนะ ส่วนใครที่สนใจทำประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี ก็สามารถเข้ามาดูแบบประกันออนไลน์ของ PhillipLife ได้เลยครับ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
และคลิกซื้อประกันชีวิตออนไลน์ได้ที่