เคล็ด(ไม่)ลับ ฝึกลูกน้อยให้ออมเงิน

เคล็ด (ไม่) ลับ ฝึกลูกน้อยให้ออมเงิน

การสอนลูกให้รู้จักออมเงินและเห็นคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์นั้น เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองทุกท่านควรทำ เนื่องจากจะทำให้ลูกวางแผนการใช้เงินอย่างชาญฉลาด และไม่เป็นปัญหาในอนาคตครับ ในวันนี้ฟิลลิปประกันชีวิตจึงมีบทความดีๆ ในหัวข้อ เคล็ด (ไม่) ลับ ฝึกลูกน้อยให้ออมเงิน มาติดตามกันได้เลยครับ

 1. สอนให้ลูกรู้ว่า เงินได้มาได้อย่างไร
  คุณพ่อคุณแม่ถึงทุกท่าน ควรสอนให้ลูกรู้ถึงแหล่งที่มาของเงิน โดยจะต้องอธิบายว่า เงินที่คนเรานั้นใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน ย่อมได้มาจากการทำงาน น้ำพักน้ำแรง ต้องใช้ความสามารถแลกมันมา เพื่อให้ลูกของคุณนั้นตระหนัก และเห็นคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ ไม่ควรตอบส่งๆ ในเชิงตัดปัญหา เช่นเงินได้มาจากคนรวยๆ เงินได้มาจากธนาคาร ฯลฯ เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะไม่ทำให้ลูกน้อยของคุณ เห็นคุณค่าของเงินอย่างแท้จริง
 2. สอนให้ลูกน้อยของคุณใช้เงินอย่างประหยัด
  ในเวลาว่างๆ นอกจากการที่คุณพ่อคุณแม่จะสอนเรื่องราวต่างๆ ให้กับลูกน้อยของคุณแล้ว คุณก็ไม่ควรที่จะละเลยการสอนให้ลูกของคุณรู้จักประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย อาจจะเป็นการเล่นเกมส์จำลองการซื้อขายร่วมกันระหว่างคุณกับลูก โดยให้ลูกบ่งบอกสิ่งของที่อยากจะได้ โดยคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเป็นผู้สอนให้ลูกน้อยลองคำนวณค่าใช้จ่าย สิ่งของที่ลูกอยากได้เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่? เพื่อเป็นการสอนให้ลูกของคุณรู้จักประหยัดเงินนั่นเองครับ
 3. ให้เงินลูกเป็นสัปดาห์
  เมื่อลูกไปโรงเรียน คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกการบริหารเงินให้กับลูกน้อยของคุณ โดยการลองให้เงินแก่ลุกน้อยเป็นสัปดาห์  เพื่อให้ลูกของคุณบริหารค่าใช้จ่าย และมีเงินเก็บ โดยอาจจะซื้อกระปุกออมสินลายน่ารักๆ ให้กับลูกไว้หยอดเงิน และควรหมั่นสอนลูกว่า การออมเงินน้ั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยควรเก็บเงินไว้ใช้ในยามที่จำเป็น ลูกจะต้องคำนึงถึงอนาคต เมื่อลูกเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่จะได้ไม่ลำบาก
 4. ลองให้ดอกเบี้ยลูก เมื่อลูกออมเงินได้ตามเป้าหมาย
  เพิ่มแรงจูงใจให้กับการออมเงินของลูกน้อย โดยตั้งเป้าหมายของเงินไว้ว่า หากลูกเก็บได้ครบตามจำนวนที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งไว้ คุณจะให้ดอกเบี้ยแก่ลูกน้อยของคุณเพิ่มเติม สิ่งเหล่านี้เป็นการจำลองการฝากเงินหรือลงทุนในอนาคต และเป็นการช่วยให้ลุกน้อยของคุณรู้จักการประหยัดมัธยัสถ์อีกด้วย
 5. สอนให้ลูกรู้จักว่าสิ่งของชิ้นใดจำเป็นหรือไม่จำเป็น
  คุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักการใช้จ่าย และสอนด้วยว่าสิ่งของต่างๆ ที่ลูกของคุณอยากได้นั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตหรือไม่ ฝึกให้ลูกของคุณเห็นความสำคัญของปัจจัย 4 คือ 1.อาหาร 2.ที่อยู่อาศัย 3.เครื่องนุ่งห่ม 4.ยารักษาโรค เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้กับการใช้จ่ายของลูกนั่นเองครับ

เห็นไหมครับว่า การสอนให้ลูกน้อยของคุณรู้จักการออมเงินเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลย เพราะนอกจากจะช่วยให้ลูกของคุณรู้จักการประหยัดมัธยัสถ์แล้ว ยังทำให้ลูกไม่ลำบากในอนาคตอีกด้วยครับ