ลดหย่อนภาษีปลายปี คิดดีแล้วหรือยัง ?

เข้ามาแล้วกับเทศกาลลดหย่อนภาษีปลายปี…

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีปลายปี 2562 นี้ มาดูรายการลดหย่อนภาษีปี 2562 พร้อมวิธีคำนวณและเทคนิคการวางแผนภาษีจากฟิลลิปประกันชีวิต (PhillipLife) ตามมาดูกันเลยครับ

สำหรับสิ่งสำคัญที่สุดในการลดหย่อนภาษี คือความเข้าใจในหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษี สิทธิประโยชน์รวมถึงข้อจำกัดต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนภาษีได้อย่างสมบูรณ์ถุกต้องและตรงตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรายการลดหย่อนภาษีแบ่งออกได้เป็น 6 ข้อด้วยกันดังนี้ คือ

 • ภาระติดตัวคุณ
 • ประกันชีวิตและการลงทุน
 • กระตุ้นเศรษฐกิจ
 • บริจาคพรรคการเมือง
 • เรื่องติดค้างจากปีก่อน
 • บริจาคเพื่อตอบแทนสังคม

  ค่าลดหย่อนคืออะไร?
  สำหรับค่าลดหย่อน หรือ ค่าลดหย่อนภาษีคือ รายการที่กฏหมายกำหนดไว้ให้นำไปหักออกจากเงินได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายไปแล้ว ซึ่งวิธีการคำนวณภาษีรายได้บุคคลธรรมดาที่เรียกว่า “วิธีคำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิ” ดังนี้ครับ

  (รายได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน) x อัตราภาษี

ตัวอย่างการคำนวณภาษี 

หากคุณมีเงินเดือนประจำ เงินเดือนของคุณถือเป็นรายได้ประเภทที่ 1 ตามกฏหมาย ซึ่งกำหนดให้หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาในอัตรา 50% ของรายได้ แต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณมีเงินเดือนรวมโบนัสทั้งปี คือ 660,000 บาท นั่นก็หมายถึง คุณจะหักค่าใช้จ่าย ตามกฎหมายได้ 100,000 บาท เหลือ 560,000 บาท และถ้าหากคุณยังไม่มีวางแผนลดหย่อนภาษี คุณก็จะมีค่าลดหย่อนส่วนตัวเพียง 60,000 บาทเท่านั้น

เงินได้สุทธิ 500,000 บาท เมื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออกมา จะเสียภาษีจำนวน 27,500 บาทซึ่งหากคุณถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย คุณจะโดนหักภาษีไปทุกเดือน เดือนละ 2,000 บาท คิดเป็นเงินทั้งหมด 24,000 บาท เมื่อเอาภาษีที่คิดได้จำนวน 27,500 บาทมาหักด้วยภาษีที่ถูกหักไว้ 24,000 บาท ก็จะเหลือภาษีที่คุณต้องเสียเพิ่มเติมจำนวน 3,500 บาทนั่นเอง แต่ถ้าเกิดถูกหักไว้เกินกว่า 27,500 บาท ก็สามารถขอคืนภาษีได้เช่นกัน

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก aommoney