วางแผนการเงินอย่างไร ให้บรรลุเป้าหมายชีวิต

วางแผนการเงินอย่างไร ให้บรรลุเป้าหมายชีวิต

การวางแผนทางการเงิน ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสถานภาพทางการเงินที่ดี  หากคุณต้องการมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง ไม่ลำบาก การวางแผนทางการเงินจะช่วยให้คุณเห็นภาพเหล่านั้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และการวางแผนทางการเงินที่ดีจะเป็นตัวช่วยคุ้มกันเราจากความเสี่ยงต่างๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับว่า การวางแผนทางการเงินเท่ากับการวางแผนชีวิตนั่นเอง

จากแผนภาพปิรามิดทางการเงินข้างต้น นั้น จะช่วยให้คุณเห็นความสำคัญและขั้นตอนการวางแผนทางการเงินได้อย่างง่ายๆ โดยรากฐานที่มั่นคงจะต้องเริ่มจาก “การบริหารและจัดการรายรับ-รายจ่ายที่ดี” ส่งต่อมาถึง “การบริหารความเสี่ยง” “การเก็บออมและการลงทุน” จนไปถึง “การส่งต่อความมั่นคงและมรดก” นั่นเองครับ

  1. การบริหารจัดการรายรับ-รายจ่าย

การบริหารและจัดการรายรับ-รายจ่าย จะช่วยให้คุณเห็นถึงจำนวนเงินต่างๆ ที่เข้ามา พร้อมให้คุณคำนวณและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในอนาคต

  1. บริหารความเสี่ยง

เป็นการเตรียมตัวในการบริหารการเงินในระดับที่สูงกว่า เป็นการช่วยลดปัญหาและอุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างทางที่ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ  ซึ่งสิ่งที่พึงทำในการป้องกันความเสี่ยงคือ การเก็บเงินสำรองฉุกเฉิน  การทำประกันชีวิตออมทรัพย์ การทำประกันสุขภาพ ฯลฯ เป็นต้น

  1. เก็บออมและลงทุน

เมื่อคุณเตรียมเก็บเงินออมของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณก็พร้อมที่จะทำตามเป้าหมายของคุณ ทั้งเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เช่น การเก็บเงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์, การเก็บเงินซื้อที่อยู่อาศัย, การเก็บเงินเพื่อซื้อรถยนต์ ฯลฯ พร้อมทั้งการเลือกลงทุนด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้เงินของคุณเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น

  1. ส่งต่อความมั่นคงและมรดก

หลังจากที่คุณสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณเรียบร้อยแล้ว ลำดับถัดมาคือการวางแผนเพื่อการบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น พร้อมทั้งควรจัดการเรื่องมรดกให้กับคนที่คุณรัก เพื่อที่จะได้ไม่เป็นปัญหาในภายหลัง

เห็นไหมครับว่าการวางแผนทางการเงิน ไม่ใช่สิ่งที่ยากเลย หากคุณรู้จักลำดับขั้นตอนการใช้จ่าย รวมถึงวางแผนการเก็บเงิน รับรองว่าคุณจะมีเสถียรภาพทางการเงินที่ดีอย่างแน่นอนครับ