น้ำตาลขอนแก่น คาดได้ประโยชน์จากราคาน้ำตาลปรับขึ้นอีกครั้ง

คาดแนวโน้มการดาเนินงานปี 2563 จะดีขึ้นตามราคาน้ำตาลที่ปรับขึ้นอีกครั้ง
แนวโน้มการดําเนินงานปี 2563 คาดจะดีขึ้นอีกครั้งจากแนวโน้มราคานําตาลที่จะปรับขึ้นจากภัยแล้งที่
เกิดขึ้นทางฝ่ายคาดยอดขาย 16,870 ล้านบาทลดลง 4% y-y ภายใต้สมมติฐานปริมาณขายลดลง
11% y-y ราคาขายเพิ่มเป็น 16 เซนต์/ปอนด์สวนกลุ่มไฟฟ้าคาดการดําเนินงานจะอ่อนลงจากปริมาณ
ขายที่ลดลงและคาดจะมีการนําเชื้อเพลิงอื่นมาใช้แทนกากอ้อยทําให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น ส่วนการ
ดําเนินงานในลาวคาดจะดีขึ้นตามราคาขายล่วงหน้าที่ดีขึ้น ขณะที่การรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมจะ
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการด้านการดำเนินงานของ BBGI จะดีขึนตามราคาปาล์มและเอทานอลที่ดี
ขึ้น ส่วน TSTE คาดการดําเนินงานทรงตัวตามธุรกิจที่อ่อนลง ประมาณการกําไรสุทธิเป็น 829
ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1% y-y
อุตสาหกรรมมีแนวโน้มเป็นบวกมากขึ้น
แนวโน้มราคาน้ำตาลในตลาดโลกมีทิศทางเป็นบวกมากขึ้นจาก
1) ภาวะภัยแล้งที่เกิดขึนโดยเฉพาะผู้ส่งออกรายใหญ่อย่างไทยที่คาดว่าผลผลิตอ้อยปี2563 จะอยู่ที่ราว 100 ล้านตันลดลงมากกว่า 20%
y-y
2) จะเกิดขาดดุลน้ำตาลตลาดโลกราว 5-8 ล้านตันจากผลผลิตที่ลดลง
3) กองทนกลับมาเปิดสถานะ Long ครั้งแรก
4) ผู้ผลิตอ้อยรายใหญ่อย่างบราซิลจะผลิตเอทานอลที่ราว 65% ของ
ผลผลิตจากราคาน้ำตาลที่ยังไม่น่าสนใจโดยทุกๆ ๆ 1% ของการผลิตเอทานอลที่เปลี่ยนไปจะสงผลต่อ
นําตาลให้เพิ่มขึ้น/ลดลงราว 9 แสนตัน แต่ปัจจัยลบที่ยังกดดันต่อราคาน้ำตาลคือ สต็อกน้ำตาลในอินเดียที่ยังมีอยู่มากและรัฐบาลอินเดียให้เงินอุดหนุนการส่งออก

แนะนํา “ซื้อเก็งกําไร”ราคาพื้นฐาน 2.44 บาท
การประชุมวันนี้ทางฝ่ายมีมุมมองเป็นบวกมากขึ้นต่อการฟื้นตัวของการดำเนินงานโดยเฉพาะราคาน้ำตาลที่ปรับขึ้นจากภัยแล้วที่เกิดขึ้น