สวัสดี “ปีหนูทอง”

สวัสดี  ปีหนูทอง

มกราคม เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นสำหรับวางแผนชีวิต  วางแผนทางการเงิน  โดยเริ่มตั้งแต่ รายรับ และ รายจ่าย ทั้งปี ว่าเราจะสะสมเงินออมเท่าไรต่อเดือน  ต่อปี  ลงทุนอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่กำหนดไว้  อะไรเป็นตัวช่วยลดหย่อนภาษี เพื่อลดหย่อนภาษีได้เท่าไร  อย่างไร  ค่าใช้จ่ายทั้งปีเป็นจำนวณเท่าไร ซึ่งรวมทั้ง ค่าใช้จ่ายประจำเดือน  ค่าเทอมลูก  ค่ารักษาพยาบาล  และ ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน แล้วควรจัดสรรรายรับ  รายจ่ายประจำเดือน  โดย “ เก็บ ก่อน จ่าย “ อย่างสม่ำเสมอ  แผนงานสะสมสินสินทรัพย์ และ ลดหนี้สิน ประจำเดือน  สามารถปรับเปลี่ยนได้  แต่ ไม่ควรปรับเปลี่ยน “เป้าหมาย” ที่มุ่งสู่เสถียรภาพและ อิสระภาพทางการเงินที่มั่นคง   ปลดหนี้  ปลอดหนี้  ก่อนเกษียณอายุ เพื่อมีเงินได้รายรับที่สอดคล้องกับรายจ่าย หลังเกษียณถึงอายุ 90 ปี  พึงระวังว่า ดอกเบี้ยธนาคารอาจลดลง ลดลง อย่างต่อเนื่องในปีนี้  อย่าสร้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้โดยไม่จำเป็น

ความมั่นคงทางการเงิน  และ ความแข็งแรง  ปลอดโรค  เป็นสิ่งที่เราๆ ท่าน ปารถนา  แต่หลายๆ คนใช้เงินออมที่สะสมมาช่วงที่มีรายได้  หมดไปกับ “ ค่ารักษาพยาบาล “ ที่สูงขึ้น  สูงขึ้น  อย่างต่อเนื่อง หลังเกษียณอายุ   ค่ารักษาพยาบาลของลูกเล็ก  เป็นความเสี่ยงที่จะสูญเงินออม  คุณพ่อและคุณแม่ จึงควรทำประกันสุขภาพ  ให้ลูกๆ  เพื่อลดความเสี่ยงนี้   ซึ่ง PhillipLife Insurance ยังคงให้บริการผลิตภัณฑ์ คุ้มครองชีวิต  ผนวกกับ ประกันสุขภาพ  ของเด็กเล็กๆ อยู่

การลงทุนใน “ หุ้น “ ให้ผลตอบแทนดี  แต่ มีความเสี่ยงสูง  จึงต้องพิจารณา  ราคาซื้อ และ ราคาขาย ( คาดการณ์ ) ศึกษา Income Statement หรือ Balance Sheet ของบริษัท ฯ นั้นๆ  หรือ ควรปรึกษา ญาติ  เพื่อน        และ“  ที่ปรึกษา ”  เพื่อประกอบการตัดสินใจ  ก่อนการลงทุน

การลงทุนในประกันชีวิต  ประกันสะสมทรัพย์  ประกันสุขภาพ   ประกันภัยรถยนต์  สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงิน และ ทรัพย์สิน ได้  รวมทั้ง ช่วยรับประกันความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  ดังนั้น หากคุณต้องการลดความเสี่ยงต่อการสร้างความมั่นคงทางการเงิน   ประกันออมทรัพย์ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์ให้คุณได้ ทั้งยังให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีสูงสุดถึง 2.67% ซื้อง่าย ผ่านเว็บไซต์ สะดวกรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องพบตัวแทน และไม่ต้องมานั่งลุ้นว่า มันจะเป็นของแท้ หรือของปลอม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ด้วยรัก และ ห่วงใย Happy Valentine Day !