ICT เตรียมประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลคลื่น 5G

Hot Issue by Phillip
ICT: เตรียมประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลคลื่น 5G (ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ, 12 ก.พ. 63)

กสทช. เตรียมนำเสนอที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 5G วันที่ 16 ก.พ. 63 นี้
ทั้งนี้คลื่นความถี่จะถูกประมูลในรอบนี้ได้แก่ คลื่น 700 MHz, 2600 MHz และ 26 GHz โดย ADVANC, TRUE และ CAT จะเข้าร่วมประมูลทั้ง 3 คลื่น
ในขณะที่ DTAC และ TOT จะเข้าร่วมประมูลเพียงคลื่น 26 GHz เท่านั้น

ทางฝ่ายประเมินว่าการแข่งขันในวันดังกล่าวจะไม่รุนแรงอย่างที่หลายฝ่ายกังวล โดยคาดว่าราคาประมูลสุดท้ายในแต่ละคลื่นความถี่จะไม่ห่างจากราคาประมูลตั้งต้นมากนักจากจำนวนใบอนุญาตที่มีได้แก่ คลื่น 700 MHz ที่มี 3 ใบอนุญาต ผู้เข้าร่วมประมูล 3 ราย ราคาเริ่มต้นต่อใบอนุญาต 8,792 ลบ., คลื่น 2600 MHz ที่มี 19 ใบอนุญาต ผู้เข้าร่วมประมูล 3 ราย ราคาเริ่มต้นต่อใบอนุญาต 1,862 ลบ. และคลื่น 26 GHz ที่มี 27 ใบอนุญาต ผู้เข้าร่วมประมูล 5 ราย ราคาเริ่มต้นต่อใบอนุญาต 300 ลบ.

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้อ่าน โดยผู้เขียนไม่สามารถรับประกันความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้