สิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจโดดเด่นเหนือคู่แข่ง

มีสตาร์ทอัพ(Startup)จำนวนไม่น้อยที่เฝ้าคิดถึงแต่ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีอันแสนวิเศษ ที่อาจสามารถพลิกโฉมหน้าของโลกใบนี้ได้ แต่สิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งการันตีความสำเร็จของธุรกิจ ถ้าองค์ประกอบต่างๆไม่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเติบโตของตลาดและความเป็นมืออาชีพของคู่แข่ง สุดท้ายความฝันที่จะยืนหยัดอยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้นรุนแรงก็จะค่อยๆ หายไป กลายเป็นความล้มเหลวเข้ามาแทนที่

ดังนั้นสิ่งสำคัญนอกเหนือจากการคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือโซลูชั่นใหม่ๆ แล้ว ยังจะต้องสร้างองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ล้มหายตายจากไปในตลาดอันกว้างใหญ่ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่จะมาช่วยสร้างฝันของคุณให้กลายเป็นจริงได้อย่างที่ตั้งใจ

 • หาทีมงานที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์
  นักลงทุนใน Startup จำนวนไม่น้อยที่ให้ความสนใจกับทีมงานที่มีทักษะ มีประสบการณ์และมีความมุ่งมั่น ดังนั้นคัดเลือกคนที่มีความสามารถและทัศนคติที่ดีเพื่อสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าได้

 • หาโอกาสของผลิตภัณฑ์ในตลาด
  นักลงทุนจะมองหาธุรกิจที่สามารถเข้าไปมีส่วนแบ่งในตลาดใหญ่มากกว่าตลาดเล็ก เพราะมีอัตราการก้าวหน้าที่ดีกว่า และมีความแปรผันน้อยกว่าตลาดขนาดเล็ก ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของคุณจึงต้องเจาะเป้าหมายกลุ่มใหญ่มากกว่ากลุ่มเล็ก

 • หาความได้เปรียบในการแข่งขัน
  เพราะตลาดทุกแห่งมีคู่แข่งและทางผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกอยู่เสมอ ดังนั้นหากต้องการสร้างความโดดเด่นและเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ โซลูชั่นหรือผลิตภัณฑ์ของคุณต้องมีความแตกต่าง อีกทั้งยังต้องมีราคาที่เหมาะสมที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้พร้อมทั้งทำกำไรให้กับผู้ลงทุนในอัตราที่น่าพอใจอีกด้วย

 • หา Social Media เป็นเครื่องมือ
  Social Media เป็นเครื่องมืออันมีค่าของนักการตลาด ที่จะช่วยเพิ่มจำนวนของผู้บริโภคที่สนใจในผลิตภัณฑ์ และยังช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จโดยใช้เวลาไม่นานและมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง ดังนั้นการเรียนรู้ที่จะใช้ Social Media ในการส่งเสริมธุรกิจของคุณจึงเป็นส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มาดูกันว่าสามารถใช้ Social Media เป็นสื่อกลางกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจได้อย่างไรบ้าง
   

  1.ใช้โฆษณา Facebook
  เพื่อเรียนรู้กลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้งาน Facebook มีข้อมูลที่สามารถแบ่งออกเป็นสัดส่วนได้ตามอายุ เพศ ความชอบ และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ อีกมากมาย โฆษณาของ Facebook ที่สามารถเลือกแสดงตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดจึงเป็นการศึกษาตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ได้ผลดีและมีความคุ้มค่า
  2. เรียนรู้

  Feedback จาก Twitter
  ผู้เล่นทวิตเตอร์จะมีการแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถติดตามได้ง่าย ทำให้ผู้ประกอบการได้รับรู้ถึงความต้องการและความคิดเห็นของกลุ่มคนจำนวนมากได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Twitter เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีและมีความภักดีในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น
  3.หาผู้สมัครที่ดีที่สุดจาก

  LinkedIn
  ในปัจจุบันผู้ประกอบการและบริษัทต่างๆสามารถหาผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ และพนักงานฝีมือดีได้จากการค้นหาจากเครือข่าย LinkedIn นอกจากนี้ในส่วนของ follower หรือผู้ติดตามยังเป็นส่วนที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกจ้างเพราะกลุ่มคนเหล่านี้มีความกระตือรือร้นและมีความสนใจในบริษัทของคุณเป็นทุนเดิม
  Social Media ยอดนิยมเหล่านี้ เป็นช่องทางที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นที่โดนใจผู้บริโภคมากที่สุด

ในฐานะผู้ประกอบการที่จะต้องดำเนินธุรกิจให้เดินหน้าอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ แนวทางดังที่ได้กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งและสามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว