ธนบัตรชำรุดเสียหาย แลกคืนได้ไหม?

ธนบัตรหรือแบงก์ที่เราใช้กันอยู่ในทุกๆ วันนั้น เมื่อถูกเก็บไว้นานๆ หรือมีการใช้บ่อยๆ อาจจะทำให้เกิดการชำรุด, เปื่อย, เลือนลางและฉีกขาดได้ง่าย แต่คุณรู้หรือไม่ครับว่าธนาบัตรที่ชำรุดเหล่านั้น สามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับธนาคารได้ โดยต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ธนบัตรครึ่งฉบับ ธนบัตรหรือแบงก์ที่ฉีกขาดตรงกลางหรือใกล้กับตรงกลาง โดนแยกเป็นสองส่วนเหลือเพียงแค่ส่วนเดียวสามารถแลกเปลี่ยนได้ แต่จะได้ราคาครึ่งนึงของแบงก์เท่านั้น เช่น หากคุณมีธนบัตรฉบับละ 50 บาทที่ฉีกขาด เมื่อนำไปแลกก็จะได้เงินคืนมา 25 บาท แต่หากว่ามีสองส่วนที่ขาดออกจากกันก็จะสามารถแลกได้  50 บาทเต็มจำนวน
  2. ธนบัตรที่ต่อท่อนผิด ธนบัตรที่มีการนำส่วนแบงก์ของใบอื่นมาต่อให้ครบส่วนเพื่อเป็นเต็มแบงก์ จะสามารถแลกได้เต็มราคา ซึ่งจะต้องเป็นแบงก์ชนิดเดียวกันเท่านั้น แต่หากว่าเป็นธนบัตรคนละราคากัน แล้วนำมาต่อกัน คุณจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ เช่น หากคุณนำส่วนของแบงก์ 100 มาต่อกันเป็นเต็มแบงก์ก็จะได้ 100 บาท แต่หากคุณนำแบงก์ 20 มาต่อกับแบงก์ 500 ครึ่งส่วน ก็จะไม่สามารถแลกได้ครับ
  3. ธนบัตรที่ขาดเป็นส่วนๆ แต่ยังเหลืออยู่ 3 ใน 5 ส่วนของจำนวนเต็ม เช่นแบงก์ขาดที่ส่วนมุมไปเล็กน้อย ก็สามารถนำมาเปลี่ยนได้แบบเต็มราคา
  4. ธนบัตรลบเลือน ข้อความหรือตัวเลขบนแบงก์ลบเลือนไปจนไม่สามารถอ่านได้ แต่ยังดูออกว่าเป็นธนบัตรชนิดใด ก็สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นใบใหม่ได้เต็มจำนวนครับ