รวยได้ รวยดี ด้วยประกันชีวิต    

รวยได้ รวยดี ด้วยประกันชีวิต

การประกันชีวิตไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการซื้อเพื่อลดหย่อนภาษี  หรือเป็นเรื่องครอบครัวแต่เพียงอย่างเดียว ประกันชีวิตมีความหลากหลายมากกว่านั้น  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุ ตั้งแต่ ช่วงวัยเด็กถึงวัยรุ่น ( 0 – 20 ปี )  ช่วงวัยทำงานตอนต้น ( 21 – 30 ปี ) ช่วงวัยทำงานตอนกลางและเริ่มสร้างครอบครัว ( 31 – 45 ปี ) ช่วงวัยทำงานตอนปลายจนถึงเวลาเกษียณ ( 46 – 60 ปี ) และ ช่วงหลังเกษียณ ( 61 ปี เป็นต้นไป )

ประโยชน์ของการประกันชีวิต มิได้ให้แต่ “ ความคุ้มครองชีวิต “ เพียงเท่านั้น  แต่ยังให้ประโยชน์ทางด้าน  การลดหย่อนภาษี  ( ประกันชีวิต 10 ปี ขึ้นไป)  เช่น New 10/1 หรือ Premium Saving ของ ฟิลิปประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครอง 10 ปี จ่ายเบี้ยประกัน 4 ปี  และ ประกันสุขภาพ ที่ สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงิน  ลดรายจ่ายได้   รวมทั้ง ประกันชีวิตแบบบำนาณ   ที่ทำให้เกษียณสุข  เกษียณรวยได้  นอกจากนี้ ประกันชิวิตเพื่อการลงทุน  คือ ประกันชีวิตที่ให้ผลตอบแทนที่ดี  คุ้มค่ากับการลงทุน   ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ทำให้เรามีวินัยในการเก็บออมมากขึ้น  การออมทรัพย์ด้วยประกันชีวิต  เดือนละเล็ก เดือนละน้อย เป็นรูปแบบการออมทรัพย์  การสะสมทรัพย์  เหมาะกับ ช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกเสก็ด ในวันนี้  ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน  ถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ถึง ต่ำมาก เพราะบริษัทประกันชีวิตต้องมีเงินสำรองที่เพียงพอ ตามที่ คปภ. ( สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย ) กำหนดไว้

มีไม่กี่คนที่ทราบว่า  สามารถกู้เงินจากกรมธรรม์ ไปใช้ในยามฉุกเฉินได้ ด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าธนาคาร  และได้รับเงินกู้อย่างรวดเร็ว  ไม่ต้องใช้คนค้ำ เพราะกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักค้ำประกันได้ ใครที่มีหนี้บัตรเครดิต ซึ่งดอกเบี้ยสุดโหดนั้น ก็สามารถกู้เงินจากกรมธรรม์ ไปปิดหนี้บัตรเครดิต ที่มีอยู่ได้  เป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย จากส่วนต่างของดอกเบี้ย ระหว่างธนาคาร และ บริษัทประกันชีวิต  คปภ.  การบริหารจัดการเงินเข้า  และ เงินอออก รวมทั้ง สะสม ฟิลิปประกันชีวิต  ให้บริการทั้งรูปแบบ ยื่นกู้ที่ ฟิลิปประกันชีวิต  และ E Loan  ผ่านแอ๊บพลิเคชั่น  PhillipLife TH  กู้ง่าย  กู้สะดวก  ทุกที่  ทุกเวลา  รวมทั้งคืนเงินกู้ผ่าน Application ได้ด้วยเช่นเดียวกัน

หลายๆ บริษัทประกันชีวิตยกเลิกการผลิต  แบบประกันเพื่อการลงทุน  และ ประกันสะสมทรัพย์  ระยะสั้น  เพราะอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ลดลง  ตามคำทำนาย แต่ บริษัทฟิลิปประกันชีวิต ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Phillip Capital  ประเทศสิงคโปร์  เป็นบริษัทประกันประกันชีวิต ต่างชาติ ( สิงคโปร์แท้ๆๆ ) แห่งแรก และ แห่งเดียว ใน ประเทศไทย  สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารวรวัฒน์   ถนนสีลลม  กรุงเทพ ฯ  ยังคงยืนหยัดที่จะให้บริการผลิตภัณฑ์ประเภทนี้  เพื่อสนับสนุนให้คนไทยสร้างความมั่นคงทางการเงิน  เพื่อมีทั้งชีวิตที่ดี  และสุขภาพการเงินที่ดี  อย่างต่อเนื่อง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
และคลิกซื้อประกันชีวิตออนไลน์

Living The Better Life with PhillipLife !