เคล็ดลับแผนการเก็บเงินในทุกช่วงวัย

เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารโลก (World Bank) ได้ออกมาเตือนว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกของเรา จะก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว เท่ากับว่าประชากรในภูมิภาคนี้ กว่า 36% จะมีผู้มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป

ดังนั้นเรื่องนี้นับได้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว หลายคนยังมีความเข้าใจผิดคิดว่าเรื่องการเกษียณนั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัวและเป็นเรื่องของคนที่มีอายุมากเท่านั้น แต่ความเป็นจริงแล้ว การวางแผนเกษียณ ต้องอาศัยการวางแผนในระยะยาวโดยเริ่มได้ตั้งแต่ทุกช่วงวัย หรือวางแผนกันตั้งแต่วัยทำงานเป็นต้นไปนั่นเอง

ในวันนี้ฟิลลิปประกันชีวิตจึงขอนำเสนอบทความดีๆ ในหัวข้อ “เคล็ดลับแผนการเก็บเงินในทุกช่วงวัย” มาติดตามกันได้เลยครับ

หากคุณตั้งเป้าหมายไว้ว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินออมและเงินลงทุนเฉลี่ยเท่ากับ 5% ต่อปี และคุณตั้งใจจะมีเงินเก็บ 1 ล้านบาท สำหรับไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี คุณจะต้องมีการวางแผนการเก็บเงินดังนี้

ช่วงวัยเริ่มทำงาน อายุระหว่าง 21-30 ปี

ในช่วงวัยนี้ จะเป็นข่วงที่รายรับค่อนข้างจะจำกัด ซึ่งวิธีการเก็บออมที่ดีคือควรออม 1 ใน 4 ของรายได้แต่ละเดือน เนื่องจากค่าใช้จ่าย รวมถึงภาระหนี้สินไม่ค่อยสูงนัก

ช่วงวัยเริ่มสร้างครอบครัว อายุระหว่าง 31-40 ปี

ในช่วงวัยนี้ ถือได้ว่าเป็นวัยที่เริ่มมีความก้าวหน้าในการทำงาน และเริ่มสร้างฐานะให้กับตนเอง เช่น การเริ่มต้นซื้อซื้อบ้าน การผ่อนรถ ทำให้ในวัยนี้ภาระหนี้สินเริ่มสูงขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน

ดังนั้น ในวัยนี้คุณควรออมเงินโดยแบ่งไว้สำหรับการลงทุน 50 % หรือแบ่งลงทุนในหลักทรัพย์ 50% ซึ่งเงินที่ลงทุนควรนำไปลงทุนในหุ้นที่มีปันผลมากแต่ความเสี่ยงน้อย หรือนำไปลงทุนในธุรกิจส่วนตัวเพื่อเพิ่มรายได้ในหลายๆช่องทาง

ช่วงวัยการงานที่มั่นคง อายุระหว่าง 41-50 ปี

ในช่วงวัยนี้ เป็นช่วงที่รายได้ต่อเดือนค่อนข้างสูง ดังนั้นการเก็บออมจะแตกต่างจากในช่วงตอนต้น เพราะเริ่มมีภาระมากขึ้น โดยในช่วงวัยนี้ควรแบ่งเงินออมไม่ต่ำกว่า 30% ของรายได้ หรือควรนำเงินไปลงทุนในหุ้น 30% และลงทุนในตราสารหนี้ 40% ที่มีอัตราการเสี่ยงต่ำที่สุดครับ

ช่วงเข้าสู่วัยเกษียณ อายุระหว่าง 50-60 ปี

ในช่วงวัยนี้ คุณควรเน้นการนำเงินส่วนใหญ่ไปกับการออมประมาณ 70% เป็นวัยที่ไม่ควรทำธุรกิจที่มีความเสี่ยง หากคิดจะลงทุนก็ควรลงทุนซื้อหุ้นในระยะยาวไม่เกิน 30%

ช่วงวัยหลังเกษียณ โดยอายุมากกว่า 61 ปีขึ้นไป

ในช่วงที่คุณเข้าสู่วัยเกษียณ คุณควรออมเงินให้น้อยลงเหลือเพียง 25% ของรายได้และลงทุนในหุ้นอีก 20% โดยคุณควรคำนึงถึงการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำและมีโอกาสที่จะได้รับเงินต้นกลับคืนมาสูงเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีโอกาสที่จะทำให้เงินก้อนสุดท้ายในชีวิตลดลงและอาจไม่เพียงพอกับการใช้ในบั้นปลายชีวิต ทั้งนี้การลงทุนควรคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้วยเสมอครับ

ยิ่งเริ่มออมในช่วงอายุน้อยๆ ช่วงเริ่มต้นของวัยทำงาน จะทำให้ภาระการออมของคุณนั้นลดลง และทำให้คุณสามารถมีเงินเก็บหลังเกษียณที่มากยิ่งขึ้น