ประกันมะเร็ง

ประกันมะเร็งคืออะไร

ประกันมะเร็ง คือรูปแบบประกันประเภทหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง ประกันนี้สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา โดยแต่ละแผนของประกันมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งแตกต่างกัน บางแผนประกันอาจมอบจ่ายเป็นเงินก้อนเมื่อผู้ทำประกันตรวจพบโรคมะเร็ง หรือบางแผนประกันอาจแบ่งจ่ายเงินตามระยะของโรคมะเร็งที่ตรวจพบหรืออาจมีการมอบเงินชดเชยรายวันหากต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็ง

­­การเลือกซื้อประกันมะเร็งควรพิจารณาจากตัวเอง ว่ามีเสี่ยงในการเกิดโรคหรือไม่ หากมีบุคคลในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อน หรือมีพฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง เช่น ดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่จัด เปลี่ยนคู่นอนบ่อย ควรพิจารณาทำประกันไว้เลยตั้งแต่สุขภาพยังแข็งแรง เพื่อเป็นการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นในอนาคตปัจจัยเรื่องอายุก็เป็นส่วนหนึ่งที่ควรพิจารณาในการทำประกันมะเร็งเนื่องจากแต่ละบริษัทประกันจะมีการระบุช่วงอายุที่รับประกันที่ไม่เท่ากัน อย่างที่ทราบกันว่า หากเริ่มทำตั้งแต่อายุยังน้อยเบี้ยประกันจะถูก หากทำตอนอายุที่มากขึ้นเบี้ยประกันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยส่วนสำคัญอีกอย่างสำหรับการทำประกับมะเร็งคือ หากว่ามีการตรวจพบมะเร็งก่อนการทำประกัน จะไม่สามารถรับการคุ้มครอง เลือกทำประกันมะเร็ง หรือเคลมค่ารักษาได้ การที่จะสามารถเคลมค่ารักษาประกันมะเร็งได้นั้น ผู้เอาประกันต้องไม่เคยได้รับการตรวจแล้วพบว่าเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการทำประกันภัย และต้องไม่อยู่ภายในระยะเวลารอคอย (Waiting period) 90-120 วัน ตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกัน ที่ต้องมีเงื่อนไขแบบนี้ก็เพื่อป้องกันความเสี่ยง กรณีผู้ป่วยรู้ตัวว่าป่วยแต่ไม่ยอมรักษา แล้วมาทำประกันเพื่อขอรับเงินค่าประกัน

ประกันมะเร็งเหมาะกับใคร

อย่างที่บอกไปข้างต้น ประกันมะเร็งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีกรรมพันธุ์และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค แต่ใครที่ในครอบครัวไม่มีประวัติป่วยเป็นโรคนี้ และคิดว่าตัวเองดูแลสุขภาพดีแล้ว ก็สามารถพิจารณาแผนประกันมะเร็งไว้ก่อนได้

เนื่องจากการเกิดโรคมะเร็งไม่ได้เป็นเพราะปัจจัยภายในของแต่ละคนเท่านั้น สิ่งแวดล้อม สารเคมี ก็มีผลให้เซลล์ในร่างกายเกิดความผิดปกติ หรือเป็นมะเร็งได้เช่นกัน ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเพศใด อายุเท่าไร ก็มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้ทุกคน

5 ข้อที่ควรพิจารณา ก่อนทำประกันมะเร็ง

เมื่อจะตัดสินใจทำประกันมะเร็ง สิ่งที่ควรพิจารณาและรายละเอียดมีดังนี้

  1. ความคุ้มครองในเรื่องของระยะการแพร่กระจายของมะเร็งไม่ใช่ทุกแผนประกันมะเร็งที่จะคุ้มครองทุกระยะของโรค เพราะทุกระยะของมะเร็งที่ตรวจพบมีค่าใช่จ่ายและวงเงินความคุ้มครองที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นควรเลือกทำประกันมะเร็งที่มีความคุ้มครองทุกระยะของมะเร็งเมื่อทำการตรวจพบ
  2. วงเงินคุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคมะเร็งทั้งนี้ควรพิจารณาจากความเสี่ยงในการเกิดโรคของตัวผู้ทำประกันเอง ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเสี่ยง หรือกรรมพันธุ์ที่เคยมีมาในครอบครัว เพราะมะเร็งเป็นโรคที่มีค่ารักษาค่อนข้างสูงควรเลือกบริษัทประกันที่เสนอวงเงินคุ้มครองในการรักษาให้สูงเช่นกัน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นและควรเลือกแผนประกันมะเร็งที่เมื่อวินิจฉัยเจอโรคแล้วได้รับ ค่าคุ้มครองเลย ไม่ต้องรอนาน
  3. ชนิดของมะเร็งที่คุ้มครองเป็นอีกหนึ่งข้อที่ควรพิจารณาเมื่อจะทำประกันมะเร็ง จะเห็นได้ว่ามีแผนประกันบางประเภทที่มีเงื่อนไขคุ้มครองเฉพาะมะเร็งบางชนิดที่เกิดขึ้นในผู้หญิงหรือผู้ชายเท่านั้นดังนั้นควรจะศึกษาให้ดีก่อนว่า แผนประกันมะเร็งที่กำลังจะทำนั้นครอบคลุมมะเร็งชนิดใดบ้าง อย่างที่ทราบกันคือ โดยส่วนใหญ่แล้วประกันมะเร็งมักจะไม่ครอบคลุมถึงมะเร็งผิวหนัง ชนิด Non-Melanoma ดังนั้นควรดูให้ดี เลือกแผนที่มีความคุ้มครองมะเร็งที่เกิดในทุกส่วนของร่างกาย หรือตามความเสี่ยงของพฤติกรรมตนเองที่จะก่อให้เกิดโรคก่อนจะตัดสินใจทำประกันมะเร็ง อย่าลืมศึกษาข้อมูลในส่วนนี้ให้ดีก่อน
  4. ทุนประกันหากตัวผู้ทำประกันมีความเสี่ยง ไม่จะเป็นจากพฤติกรรม ประวัติคนในครอบครัว เคยมีการเข้ารักษาเกี่ยวกับเนื้องอกต่างๆ หรือเป็นผู้ที่ร่างกายไม่แข็งแรง ควรเลือกทำประกันที่ทุนประกันคุ้มครองสูง แต่หากไม่เคยมีความเสี่ยงทั้งพฤติกรรม และประวัติทางครอบครัว ก็อาจเลือกแผนประกันที่มีทุนประกันคุ้มครองในระดับกลาง เพื่อให้ได้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสอดคล้องกับค่าเบี้ยประกัน
  5. เบี้ยประกันนอกจากความคุ้มครองที่ครอบคลุมแล้ว ยังต้องดูด้วยครับว่าเบี้ยประกันนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ สามารถจ่ายได้โดยไม่ติดขัดทางการเงินได้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทกำหนดเป็นจำนวนเงินคงที่ โดยคำนวณจากอายุผู้เอาประกันภัย ณ เวลาที่เริ่มทำประกันมะเร็ง และจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดไป ในขณะที่บางบริษัทอาจจะปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นทุกๆ 5 ปีของช่วงอายุ เพราะเมื่ออายุมากขึ้นจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งมากขึ้น