โควิด-19 กับผลกระทบด้านการลงทุน

ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้น  ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง นั่นก็คือ ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยวและ ธุรกิจโรงแรม ซึ่งสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้ จะกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง  ซึ่งนักท่องเที่ยวในแต่แต่ละประเทศ จะเกิดอาการหวาดกลัว และหวั่นวิตกต่อเหตุการณ์เหล่านี้

ซึ่งทั้งธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม นับได้ว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับการคาดการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนว่าเป็นธุรกิจที่มีพื้นฐานการฟื้นตัวที่ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะตลาดการลงทุนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด นั่นก็คือตลาดหุ้น ที่ผูกกับผลประกอบการธุรกิจโดยตรง

สำหรับการระบาดของ Covid-19 (โคโรนา) ถือได้ว่ามีการระบาดเป็นวงกว้าง เนื่องจากเที่ยวบินจำนวนมากได้ถูกยกเลิก นักท่องเที่ยวต่างๆ มีความวิตกกังวลต่อการเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยง ซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น เพราะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้ในช่วงแรกของการแพร่ระบาด ประเทศไทยพุ่งขึ้นเป็นอันดับสองของประเทศที่ยืนยันพบผู้ติดเชื้อ และในขณะนี้ได้ถูกพบว่ามีคนไทยเสียชีวิตแล้ว 1 ราย ในขณะที่ประเทศต่างๆ ทั้ง ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี ฯลฯ มีการยืนยันผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับสถานการณ์การระบาดที่ถูกยกระดับอยู่ในขั้นอันตรายมากขึ้น โดยได้รับการประกาศให้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงลำดับที่ 14 และสามารถแพร่กระจายในอากาศได้ ซึ่งหมายความว่า แม้จะสามารถควบคุมการระบาดได้ แต่ก็ต้องใช้เวลาอีกสักระยะ ธุรกิจจึงจะสามารถดำเนินได้ตามปกติ

ไวรัสโควิด-19 กับการลงทุน

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจากหลายสถาบัน ได้ให้ความเห็นว่า การระบาดของโควิด-19 จะส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้น โดยหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยงหลักๆ ก็คือ หุ้นของสายการบิน หุ้นในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว หุ้นในธุรกิจโรงแรม โดยหุ้นของสายการบินจากการอ้างอิงของเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นช่วงระบาดของโรคซาร์สและโรคเมอร์ส พบว่ามักจะฟื้นตัวได้หลังจากควบคุมโรคได้ระหว่าง 3 – 6 เดือน และเป็นหุ้นที่มักมีปัจจัยในการฟื้นตัวได้ดี แต่ในขณะเดียวกันนั้น หุ้นในกลุ่มการท่องเที่ยวและในกลุ่มโรงแรมเป็นไปในทางตรงกันข้าม คือเป็นหุ้นที่ฟื้นตัวค่อนข้างช้าอยู่ และในทั้งนี้ต้องพิจารณาพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นๆ เพื่อประกอบเพื่อการตัดสินใจด้วยครับ

ส่วนหุ้นในส่วนที่มีทิศทางการเติบโตที่ดี นั่นก็คือหุ้นในกลุ่มของโรงพยาบาล เพราะผู้คนมีความตื่นตัวต่อโรคมากยิ่งขึ้น แม้จะมีอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับทางเดินหายใจก็จะเข้ามารับการตรวจรักษา ซึ่งเกิดจากการตื่นตัว กลัวว่าจะเจ็บป่วยด้วยไวรัส Covid-19 แม้ว่าจะมีทิศทางของหุ้นที่ดี แต่ก็จะเป็นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น และก็จะเติบโตอย่างคงที่

ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่ นั่นก็คือตราสารหนี้, แบบประกันเพื่อการออมทรัพย์ต่างๆ เช่น ประกันออนไลน์ , ประกัน 10/1 ,ประกัน 2/1 ฯลฯ เป็นต้น