ออมเงินอย่างไรในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

ออมเงินอย่างไรในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

ในปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจถือได้ว่าเข้าขั้นชะลอตัว ทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของทุกคนมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งค่าปัจจัย 4 ต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ในวันนี้ฟิลลิปประกันชีวิตจึงมีบทความดีๆ ในหัวข้อ จะออมเงินอย่างไรในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว มาติดตามกันได้เลยครับ

  1. ออมเงินโดยการเก็บ 15% ใส่กระเป๋า

วิธีง่ายๆ ที่คุณควรเก็บนั่นก็คือการแยกค่าใช้จ่ายจากวันที่ได้รับเงินเดือน โดยแยกออกสัก 15% ใส่ในกระเป๋า เพื่อเป็นเงินออมในอนาคต

ยกตัวอย่าง วิธีการออมเงินในแต่ละเดือนของ นาย A อายุ 30 ปี พนักงานบริษัทเอกชน ให้วิธีการออมในรูปแบบของเขาดังนี้

1.1 การคำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน ตกวันละเท่าไหร่ เดือนละเท่าไหร่ เมื่อได้รับเงินเดือนให้แยกส่วน เป็นเงินค่าใช้จ่ายประจำวันออกมา โดยอันดับแรกจะให้เงินค่าใช้จ่ายทั่วไปของตัวเองเดือนละ 1.2 หมื่นบาท (ตกวันละ 400 บาท)

1.2 เป็นส่วนที่เหลือจาก 1.2 หมื่นบาท จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เท่าๆ กัน อย่างละ 50%

โดยส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ หากเงินเหลือจะสะสมทบกันไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปในชีวิตประจำวัน

ส่วนที่ 2 คือเก็บเงินเข้าอีกบัญชีหนึ่ง เพื่อเป็นการออมเงิน เมื่อสะสมได้จำนวนหนึ่งจะใช้ในการซื้อประกันชีวิต “แบบออมทรัพย์” เช่น ประกันออนไลน์ 10/1 จากฟิลลิปประกันชีวิต เป็นต้น

  1. ออมเงินในกองทุน

ในปัจจุบันมีกองทุนให้คุณได้เลือกสรรต่างๆ มากมาย ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและคุ้มค่า  ดังนั้นคุณควรศึกษาการออมเงินในรูปแบบนี้ให้ดีเพราะ การลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ซึ่งเป็นกองทุนรวมแบบพิเศษที่ให้สิทธิผู้ลงทุนนำเงินลงทุนในแต่ละปี โดยสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

  1. ออมเงินในประกันออมทรัพย์

“ประกันออมทรัพย์” ถือได้ว่าเป็นประกันที่ออกแบบมาให้ผู้ถือกรมธรรม์ออมเงิน พร้อมกับเพิ่มความคุ้มครองมาให้คุณด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นรูปแบบประกันที่คุ้มค่า ซึ่งการออมเงินในลักษณะนี้จะจ่ายเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีทั้งแบบจ่ายเป็นรายงวด และจ่ายแบบเป็นก้อนใหญ่เมื่อครบกำหนดสัญญา หรือถ้ากรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์เสียชีวิตระหว่างสัญญา ก็จะสามารถได้รับเงินเอาประกัน (แล้วแต่แบบประกัน บางแบบอาจบวกเพิ่มให้อีกเท่าหนึ่งของทุนประกัน เมื่อเจ้าของกรมธรรม์เสียชีวิต)

อย่างประกันชีวิตออมทรัพย์สุดคุ้มค่า อย่างประกัน 10/1 จากฟิลลิปประกันชีวิต PhillipLife ที่จะมอบทั้งความคุ้มครองและเงินออมสำหรับคุณ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
และคลิกซื้อประกันชีวิตออนไลน์