เป้าหมายของการวางแผนทางการเงิน

การวางแผนทางการเงินเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำ หลายๆ ท่านคงมีวิธีวางแผนทางการเงินอยู่บ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินในธนาคาร, การซื้อที่ดิน, การปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์, การทำประกันออมทรัพย์ต่างๆ ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับทุกคนไม่มากก็น้อย ในวันนี้ฟิลลิปประกันชีวิต PhillipLife จึงมีบทความดีๆ ในหัวข้อ “เป้าหมายของการวางแผนทางการเงิน” มาติดตามกันได้เลยครับ

อันดับแรกของการวางแผนทางการเงิน นั่นก็คือ “เป้าหมาย”
คือการกำหนดเป้าหมายในสิ่งที่เราต้องการก่อน ซึ่งเป้าหมายต่างๆ จะแตกต่างกันออกไปในความต้องการของแต่ละท่าน เช่น เป้าหมายในการซื้อรถคันใหม่, เป้าหมายในการซื้อบ้านหลังใหม่, เป้าหมายในการท่องเที่ยวต่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถคาดคะเนระยะเวลาที่คุณควรจะเก็บเงินออมได้

การแบ่งเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 ระยะเวลา คือ “เป้าหมายระยะสั้น” , “เป้าหมายระยะยาว”

1. เป้าหมายระยะสั้น คือ การวางแผนในระยะไม่เกิน 1 ปี ซึ่งการวางแผนระยะนี้ถือได้ว่าเป็นการให้รางวัลแก่ตนเอง เช่น การเปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่, การเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ๆ ฯลฯ เพราะการวางแผนระยะยาวอาจจะทำให้เกิดอาการท้อได้

2. เป้าหมายในระยะยาว คือ คือการวางแผนทางการเงินสำหรับสิ่งที่คุณต้องการในอนาคต อาจจะเป็นในระยะเวลา 5 ปี 10 ปี หรืออีก 20 ปีข้างหน้า

ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน การวางแผนที่ดีนั้นจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายและเร็วขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. การเข้าใจและสำรวจความต้องการของตัวเอง สิ่งที่จะต้องทำและต้องยอมรับให้ได้ เป็นอันดับแรกก็คือ การยอมรับตัวเอง การรู้จักนิสัยทางการเงินของตัวเอง เงื่อนไข ข้อจำกัด ความพร้อมที่จะรับความเสี่ยงได้แค่ไหน เมื่อทราบแล้วจะได้นำมาปรับใช้ในการวางแผนการเงิน การออม การเลือกการลงทุนที่เหมาะสม เช่น การทำประกันออมทรัพย์ ประกันชีวิตออนไลน์ เช่น ประกัน 2/1 , ประกัน 10/1 ฯลฯ

2. กำหนดระยะเวลาและเป้าหมายที่แน่นอน และเป็นจริงได้ เป้าหมายที่คุณกำหนด คุณจะต้องกำหนดในสิ่งที่สามารถทำให้เป็นจริงได้ โดยให้สิ่งต่างๆ เหล่านั้นสอดคล้องกับรายได้ รายรับ รายจ่ายของคุณ และใกล้เคียงกับความเป็นจริง

3. กำหนดสัดส่วน เพื่อการใช้เงินอย่างเหมาะสม เมื่อคุณมีเป้าหมายแล้ว คุณจะต้องมียอดตัวเลขเงินออมในใจ เพื่อที่จะสามารถไปถึงเป้าหมายนั้นได้ โดยการคำนวณและกำหนดสัดส่วนในการออม

4. ลงมือและปรับแผนรวมไปถึงการปรับตัวตามแผน เมื่อคุณมีความคิดดีๆ ในการตั้งเป้าหมายของการออมเงินแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือการลงมือทำนั่นเอง

ประเด็นที่ต้องคำนึงในการวางแผนการเงิน หลักๆ จะประกอบไปด้วย
– การใช้จ่าย คุณจะต้องรู้ว่าคุณควรใช้จ่ายเท่าไหร่ในแต่ละวัน แต่ละเดือน และมีค่าใช้จ่ายใดๆ บ้าง
– การลงทุน เป็นเครื่องมือที่ทำให้เงินของเรางอกงามยิ่งขึ้น
– การออม ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของความร่ำรวย ดั่งสำนวนที่ว่า “ออมก่อน รวยก่อน”
– การบริหารหนี้ หากคุณก่อหนี้ดี จะทำให้คุณสามารถร่ำรวยได้
– บัตรเครดิต คุณควรบริหารทางการเงินให้ดี อย่าตกเป็นหนี้ของบัตรเครดิตในระยะยาวโดยเด็ดขาด
– การทำประกัน ถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจ เช่น ประกันออมทรัพย์ต่างๆ
– ภาษี การวางแผนทางภาษีที่ดี จะช่วยให้เราประหยัดเงินค่าภาษีได้มากครับ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
และคลิกซื้อประกันชีวิตอนไลน์