เมื่อโรคซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็น   ไม่เล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพา

เมื่อโรคซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็น   ไม่เล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพา ( สุนทรภู่ )

โควิด 19 ทวีความระบาดอย่างรุนแรง โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล หลายคนเร่งตุนอาหาร น้ำดื่ม และ เครื่องอุปโภคบริโภค  หน้ากากอนามัยที่ป้องกัน โควิด 19ได้ ขาดตลาด หรือ โดนกักตุน หรือ ขายราคาแพงเกิน หรือ ส่งออกต่างประเทศ  ค่าตรวจหาไวรัสโควิดค่อนข้างแพง  ค่ารักษาน่าจะแพงกว่ามาก  มาตรการณ์ชะลอการระบาดของโรคยังไม่ได้ผล  วิธีการรักษายังไม่เด่นชัด  คนไทยยังคงติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น  ทุกวัน จะทำลายสถิติโรคห่า ในอดีตได้หรือเปล่า  คงต้องลุ้นกัน !

เหมือนเคราะห์กรรมเข้ามากระหน่ำ ซ้ำเติม ดั่งสุภาษิตที่ว่า “ ความวัวยังไม่ทันหาย  ความควายเข้ามาแทรก “  หุ้นตก ตกต่ำสุดในรอบ 8 ปี ดำลึกตกต่ำกว่า 1,000 จุด นักลงทุนทะยอยขายหุ้นที่สะสมไว้  ตัดใจ ยอมขาดทุน ยอมล้างพอร์ท เพื่อเก็บเงินสด ไว้ใช้ยามจำเป็น  บริษัท ฯ โรงงาน ทะยอยปิดตัว  ปิดกิจการ  เนื่องจากไม่สามารถแบกภาระการขาดทุนอย่างต่อเนื่องได้  คนไทยจึงตกงานมากขึ้น  ไม่มีรายได้จากงานประจำ  ไม่มีรายได้จากหุ้น  รวมทั้งรายได้จากดอกเบี้ยที่ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ   คาดการณ์ว่าปัญหาสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น  โดยรอวันปะทุอย่างรุนแรง ในไม่ช้า

ในความโชคร้าย  ก็ยังมีความโชคดีแฝงอยู่  การไหว้อย่างไทยแทนการจับมือทักทายแบบฝรั่ง  ดังไปทั่วโลก ประกันโควิค  ขายดี อย่างเทน้ำเทท่า  เพราะไม่มีใครอยากรับความเสี่ยงเรื่องค่ารักษาพยาบาล    ประกันออมทรัพย์ระยะสั้น  ประกันเพื่อการลงทุน ก็ได้รับอนิสงค์ผลบุญที่หุ้นตก เพราะ  นักลงทุนไม่มีที่พักเงิน  หรือ ไม่สามารถหาแหล่งลงทุน ที่มีความเสี่ยงต่ำได้   สำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ ) ออกมาตราการให้บริษัทประกันช่วยเหลือลูกค้า  บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) จึงมีได้การผ่อนผ่อนปรนเงื่อนไข การจ่ายสินไหมค่ารักษาพยาบาล  โดยไม่จำเป็นต้องผ่านพ้นระยะเวลารอคอย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในครั้งนี้

ประกันออมทรัพย์  ประกันสะสมทรัพย์ ระยะสั้น  ของ” ฟิลลิปประกันชีวิต” ยังคงได้รับการตอบรับที่ดี ทั้งจากลูกค้าเก่า และ ลูกค้าใหม่  ลูกค้าใหม่หลายๆ ราย ได้รับการแนะนำจากเพื่อนๆ จากญาติ  ๆ ที่ประทับใจในบริการของบริษัท ฯ  ในสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง เช่นนี้  และ อาจตกต่ำ ต่อเนื่องไปอีกหลายปี  การออมเงินในประกัน จึงเป็นวิธีการที่สำคัญในการที่จะทำให้เงินงอกเงย  เงินต้นไม่หาย ด้วย บริษัทประกันชีวิตต้องมีเงินสำรองที่เพียงพอ ตามที่ คปภ. กำหนด รวมทั้ง กำไรไม่หด  ด้วยสัญญาผูกมัดระหว่าง บรัษัทผู้รับประกัน และ ลูกค้าผู้เอาประกัน

การลดค่าใช้จ่ายอย่างเดียว โดยไม่มีการรเก็บออม หรือ ไม่มีการทำประกันสุขภาพ เลย จึงเป็นความเสี่ยงหนึ่งในการดำรงชีวิต   ในยุคปัจจุบัน    ประกันฟิลลิฟออนไลน์  อันดับหนึ่งของไทย ( อ้างอิง จากข้อมูลสมาคมประกันชีวิตไทย ) ให้บริการทั้งประกันออมทรัพย์ ระยะสั้น  ผลตอบแทนสูง และ ประกันชีวิตผนวกสุขภาพ Triple Care ที่ช่วยบรรเทาค่ารักษา โรคโควิด 19  กรณีผู้ป่วยใน และ คุ้มครองการเสียชีวิต  จากโรคโควิด 19 รวมทั้ง โรคภัย อื่น ๆ และ อุบัติตเหตุ   อยู่ห่างกันสักพัก ลดความแออัด  ลดการติดเชื้อ  ป้องกัน Covid 19   ลองใช้ชีวิตและ ซื้อประกันออนไลน์   เพื่อชีวิตที่ไม่ติดโรค

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
และคลิกซื้อประกันชีวิตอนไลน์