New Normal ชีวิตที่เปลี่ยนไป

ชินกันหรือยังครับ กับวิถีชีวิตแบบ New Normal?
New normal คือ ความปกติในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากการที่เรื่องปกติได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หลังจากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เช่น การเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์บนทุกมิติของการใช้ชีวิตในปัจจุบัน

1.Work From Home / Work From Anywhere
พฤติกรรมของคนทำงานถูกเปลี่ยนไปสามารถทำงานโดยไม่ต้องเข้าออฟฟิศ สามารถทำงานผ่านช่องทาง Online ได้หลายรูปแบบ อีกทั้งบริษัทยังสามารถลดขนาดการใช้พื้นที่ ลดค่าใช้จ่ายในส่วนออฟฟิศได้อีกด้วย

2.Food Delivery
เมื่อไม่สามารถนั่งทานที่ร้านได้พร้อมหน้ากันทีละหลายคน จึงทำให้ธุรกิจร้านอาหารต้องปรับเป็นบริการส่งอาหารกันมากขึ้น ส่วนผู้บริโภคก็ชินกับการใช้บริการส่งอาหารมากขึ้นเพราะไม่ต้องรอคิว หรือเดินทางหาที่จอดรถ สะดวกสบายมากขึ้น

3.Online Learning
เมื่อสถาบันการศึกษายังไม่สามารถเปิดได้ เพื่อลดความเสี่ยงจึงทำให้สถาบันการศึกษาต่างๆ หันมาใช้ประโยชน์จากการออนไลน์มากขึ้น โดยการจัดการเรียนผ่านช่องออนไลน์ ทำให้สามารถเรียนได้ง่ายขึ้นและยังสามารถเรียนข้ามประเทศได้อีกด้วย

4.Internet Banking
การใช้งานธุรกรรมผ่านทางออนไลน์อาจจะเป็นเรื่องที่คุ้นเคยและใช้งานกันอยู่แล้ว แต่ก็มีบางสิ่งทำให้พฤติกรรมเราเปลี่ยนไป โดยเปลี่ยนจากการใช้เงินสดเปลี่ยนเป็น สังคมไร้เงินสด เพื่อลดการพบปะและสัมผัสนั้นเอง

5.Shopping Online
แต่ก่อนจะซื้อชุดสักชุดรองเท้าสักคู่นึง เชื่อได้เลยคนส่วนมากยังเลือกที่จะไปซื้อไปลองที่ร้าน แต่พอเกิดโควิด การใช้ชีวิตก็เปลี่ยนไปต้องซื้อผ่านออนไลน์เท่านั้น จึงทำให้เริ่มคุ้นชินและสะดวกสบายมากขึ้นในการซื้อสินค้าสักชิ้นนึงนั้นเอง

6.Online Movie
จากแต่ก่อนการดูหนังคนจะนิยมเข้าโรงภาพยนตร์ แต่ด้วยการเกิดวิกฤตโควิด จึงทำให้ไม่สามารถไปดูหนังได้ดั่งเดิม ดังนั้นพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้อาจเปลี่ยนไปเป็นการดูหนังออนไลน์มากขึ้น

สำหรับการลงทุน เราสามารถใช้สิ่งเหล่านี้มองหาโอกาสการลงทุนได้เลยครับ เพราะในต่างประเทศมีหลายธุรกิจที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดจาก New Normal นักลงทุนไทยมีทางเลือกที่จะลงทุนโดยตรงในหุ้นต่างประเทศ หรือเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจเหล่านี้ก็ได้เช่นกันครับ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : PhillipCapital Thailand