พอมี พอกิน ในยุค New Normal

ภาวะเศรษฐิกจตกต่ำอย่างต่อเนื่อง หลังจากการปฎิวัติรัฐประหาร หลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด19 ทำให้ทีมเศรฐกิจของรัฐบาลลาออก ด้วยเหตุที่ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ หรือเพราะหนีอายที่ตนเองไร้น้ำยา ไม่มีความสามารถ ตามเสียงนินทาของประชาชนส่วนใหญ่  และ หลายกลุ่มรวมตัว ประท้วง พร้อมขอให้นายยกลาออก

การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี  ไม่ว่าอดีต หรือ ปัจจุบัน เป็นไปตามสัดส่วน โควต้า ที่ได้ตกลงกันไว้  เพื่อเสถียรภาพของรัฐบาล  เพื่อตอบแทนนายทุน  ผู้อุปถัมภ์  ทั้งหลาย  ดังนั้นประเทศไทยของเรา จึงขาดผู้นำที่มีความสามารถในการบริหาร ทั้งยังไม่มีผู้มีความสามารถที่แท้จริง มาร่วมช่วยแก้ปัญหา ทั้งเศรษฐกิจ และ สังคม ที่เลวร้ายในยุควิถีใหม่นี้

ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง“ ของพ่อหลวง รัชการที่ 9 ของเราชาวไทย ทำให้เรา พอใจ กับ การพอมี  พอกิน ในยุค New Normal นี้มากขึ้น   จึงอยากแนะนำให้เราๆ ท่านๆ   รู้จักการใช้เงิน  รู้จักการออมเงิน  รู้จักคิด วางแผน  ก่อนการใช้เงิน  ก่อนการมีหนี้สิน  รู้จักการเก็บก่อนจ่าย รู้จักบริหารเศรษฐกิจครัวเรือนของตน ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  รวมทั้งรู้จักเลือก สส. ที่จะไม่นำไปสู่ หัวหน้ารัฐบาล ที่ซื้อเรือดำน้ำ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ เลย

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท จากหมื่นบาทค่อยก้าวเป็นหนึ่งแสน หนึ่งล้านแรกอย่าหยุดสร้างถ้าขาดแคลน ต่อขาแขนจากทรัพย์สินที่สร้างมา ระมัดระวังใช้จ่ายอย่างประหยัด  มัธยัทธ์อย่าแต่คอยวาสนา สองมือสร้างปลูกข้าวในที่นา  ไม่นานหนาดอกผลก็งอกเงย

เราสามารถเรียนรู้ความผิดพลาดในอดีต เพื่อทำปัจจุบันให้ดีขึ้นได้ เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอนาคต ล้วนเป็นผลจากการกระทำที่ผ่านมา การตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น  แล้วนำเงินนั้นมาสะสม ทีละเล็ก ทีละน้อย อย่างเช่น ประกันออมทรัพย์รายเดือน  ประกันเพื่อการลดหย่อนภาษี และประกันเพื่อการลงทุน เป็นต้น

อ้างอิงจากประวัติศาสตร์  สงครามโลกเกิดขึ้น หลังจาก เศรษฐกิจตกต่ำมากๆ  ดังนั้น การลงทุนในทองคำ น่าสนใจที่สุด ถึงแม้จะมีความผันผวนบ้าง ในเวลานี้ เพราะราคาอาจขึ้นไปถึง 50,000 บาท ต่อ ทองคำหนัก 1 บาท และสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย  ทั้งยามสงคราม และไม่มีสงคราม

ฟิลลิปประกันชีวิต สนับสนุน ให้คนไทย สร้างทั้งชีวิต และ  การเงิน  ให้มั่งคง และ มั่งคั่ง ด้วยการประกันชีวิต  ประกันสะสมทรัพย์ ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตถึง 10 ปี  มีเงินคืนระหว่างสัญญา  และได้รับเงินก้อนเมื่อสิ้นสุดสัญญาอย่างแน่นอนในอนาคต  ผู้เชี่ยวชาญ  หรือ Financial Advisor ของเรา จะช่วยให้คำแนะนำ  คำปรึกษาเกี่ยวกับ การบริหารจัดการการเงิน บริหารจัดการหนี้สิน บริหารจัดการสร้างทรัพย์สิน เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

ชีวิต คือ ความไม่แน่นอน คนรวยอาจกลับกลายเป็นคนเคยรวยได้ ความฉลาดทางปัญญาในการสร้างทรัพย์สิน และให้สินทรัพย์ทำงานแทนเรา ตอนที่เราไม่มีงานทำ  จะทำให้คนเคยจนกลับกลายเป็นคนรวยได้ด้วยเช่นกัน การออมทรัพย์ทีละนิดด้วยประกันชีวิต เป็นสิ่งจำเป็น และเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน  และความมั่นคงในการดำรงชีวิตของเรา และของครอบครัวของเรา

อยากมีชีวิตที่ดี ทั้งก่อนและหลังเกษียณ เพียงคลิก : https://bit.ly/3gXfzos