ค่าใช้จ่ายที่คนส่วนใหญ่มักลืมนึกถึง เมื่อถึงวัยเกษียณ

เมื่อใกล้ถึงวัยเกษียณ หลายๆ ท่านก็คงจะวางแผนทางการเงินกันมาบ้างแล้ว เพื่อที่จะสามารถนำเงินในส่วนนี้มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้คนในวัยเกษียณส่วนใหญ่มักจะลืมนึกถึงไป มาติดตามกันได้เลยครับ

  1.  ค่าใช้จ่ายเมื่อยามจำเป็นฉุกเฉิน

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากเมื่อเกิดเหตุการณ์ในกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น ค่าซ่อมแซมบ้าน, ค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด รวมไปถึงค่าส่วนกลางของหมู่บ้านหรือคอนโด ฯลฯ ซึ่งท่านควรประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  อย่างน้อย 6 เดือนหลังเกษียณ

  1. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

หลายท่านคงจะเตรียมค่ารักษาพยาบาลกันไว้บ้างแล้ว ซึ่งบางครั้งอาจจะยังไม่เพียงพอ เพราะเมื่ออายุเราเพิ่มมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่างๆ ย่อมที่จะมากขึ้นตามไปด้วย

  1. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนครอบครัว

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ หลายท่านอาจยังต้องการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาบุตรที่ยังเรียนไม่จบ ค่างานแต่งงาน ค่าดาวน์รถคันแรก ค่าดาวน์บ้านหลังแรก หรือแม้แต่เงินลงทุนตั้งต้นทำธุรกิจเมื่อบุตรหลานเรียนจบ เป็นต้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมเงินก้อนนี้ไว้ด้วยครับ

  1. เงินเฟ้อ

ในอนาคตเงินเฟ้อจะทำให้เงินหลังเกษียณของท่านมีมูลค่าน้อยลงเรื่อย ๆ เมื่อเทียบกับราคาอาหารและค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ดังนั้นท่านต้องบริหารจัดการเงินออมของท่านให้สามารถชนะเงินเฟ้อได้ผ่านการลงทุนที่มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การลงทุนผ่านกองทุนรวม, ประกันชีวิตเพื่อการออมทรัพย์ เช่น ประกันชีวิตออนไลน์ 10/1 ประกัน 10/1 ประกัน 2/1 หรือกองทุนรวมที่ออกแบบสำาหรับคนเกษียณเป็นการเฉพาะ ครับ

และนี่ก็คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่คนในวัยเกษียณมักจะไม่ได้วางแผนเอาไว้  ดังนั้นเราควรวางแผนวัยเกษียณไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อชีวิตเกษียณที่มีความสุขครับ