วิธีจัดการความเสี่ยงของการลงทุน

การลงทุนล้วนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะสินค้าการเงินใดก็ตาม เรามักจะเห็นคำเตือนอยู่อย่างเสมอๆว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน” ในวันนี้ฟิลลิปประกันชีวิตจึงมีข้อมูลของการลงทุนมาฝากกัน ว่าการลงทุนนั้นมีกี่ประเภท และความเสี่ยงที่เจอมีอะไรบ้าง ตามมาดูกันได้เลครับ

ความเสี่ยงมีด้วยกันกี่แบบ?

ความเสี่ยงในการลงทุนนั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ

  1. ความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic Risk)

ความเสี่ยงชนิดนี้ เราไม่สามารถทำอะไรกับความเสี่ยงนี้ได้เลย เช่น ความเสี่ยงจากดอกเบี้ย ที่ไม่รู้ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง, ความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อต่างๆ ที่ไม่รู้ว่าจะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ ฯลฯ

  1. ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk)

คือความเสี่ยงที่ไม่สามารถกำจัดมันทิ้งออกไปได้ เพราะความเสี่ยงชนิดนี้เกิดเฉพาะจากสินทรัพย์การลงทุน  เพราะฉะนั้นเราจึงควรจัดพอร์ตการลงทุนให้ดี หากคุณจัดพอร์ตการลงทุนไม่ดี หรือจัดพอร์ตไม่เป็น หรือไม่มีเวลามากพอ ก็ให้คุณลงทุนผ่านกองทุนรวมไปเลยครับ