หยุดความเสี่ยง ด้วยประกัน 10/1 ฟิลลิปประกันชีวิต

เดือนสุดท้ายของปี 2563 แล้ว หลายคนคงกำลังมองหาผลิตภัณฑ์การเงิน ที่ออมได้ในระยะยาว ด้วยการใส่เงินก้อนไปครั้งเดียว และสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วย เพราะสะดวก ง่าย ในช่วงเดือนสุดท้ายของปี

หนึ่งในผลิตภัณฑ์การเงินที่สามารถตอบโจทย์ข้างต้นได้ดี ปลอดภัยในยุคที่เศรษฐกิจถดถอยอย่างแรง เพราะการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ธุรกิจต่างๆ หยุดชะงัก คือ ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ หรือ ออมทรัพย์ 10/1  คือ จ่ายเบี้ยหรือชำระเบี้ยครั้งเดียว ออมยาวไปเลย 10 ปี

ประกัน 10/1 ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มนักลงทุน ทำให้บริษัทประกันชีวิตเกือบทุกแห่งมีการออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกมาให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งในท้องตลาดจะมีลักษณะคล้ายกัน คือ ทุนประกันภัยเริ่มต้นที่ 50,000 บาท หมายถึงว่าลูกค้าสามารถซื้อ หรือ ออมผ่านประกัน 10/1 ในวงเงินขั้นต่ำ 50,000 บาท และจำกัดวงเงินสูงสุดไว้ บางบริษัทกำหนดไว้ให้ซื้อได้ไม่เกิน 100,000 บาท โดยบริษัทประกันชีวิตจะให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญามากกว่าทุนประกัน 10% เมื่อรวมทุนประกันด้วย จะเป็น 110%

เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท และระหว่างสัญญาจะมีเงินคืนให้ลูกค้าตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีที่ 10  ส่วนใหญ่จะกำหนดไว้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อเป็นการจูงใจ มีตั้งแต่ 1.4%-2.5%  ของทุนประกันภัย

คล้ายๆซื้อหุ้นกู้ที่มีการกำหนดเวลาการไถ่ถอน และระหว่างสัญญานั้นก็มีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ปี ต่างกันที่ประกัน 10/1  มีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงกว่าเบี้ย นอกเหนือจากเงินคืนระหว่างสัญญา และความเสี่ยงต่ำกว่า เพราะที่ผ่านมายังไม่เคยมีประวัติว่าบริษัทประกันชีวิตไม่เคยผิดนัดในการจ่ายเงินคืน ส่วนหุ้นกู้หากเสียชีวิตจะได้เงินต้นคืนกับดอกเบี้ยที่จ่ายแล้ว และมีความเสี่ยงสูงในการผิดนัดชำระหรือไม่สามารถหาเงินต้นมาคืนได้ตามเวลาที่กำหนด

หรือคล้ายๆ ซื้อกองทุนรวมที่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี ที่มีกำหนดเวลาในการถือหน่วยลงทุน ต่างกันที่ ประกัน 10/1 ความเสี่ยงต่ำ เพราะมีการค้ำประกันเงินต้น และค้ำประกันผลตอบแทนที่แน่นอน ความเสี่ยงขึงต่ำกว่า ในขณะที่กองทุนรวม ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับภาวะตลาดทุนในขณะนั้นๆ และมีโอกาสขาดทุนทำให้เงินต้นบางส่วนหายไปด้วย

ประกัน 10/1 จึงเป็นผลิตภัณฑ์การเงิน ที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการวางแผนใช้เงินในอีก 10  ปีข้างหน้า โดยมั่นใจได้ว่าจะได้เงินก้อนนั้นตามสัญญาแน่นอน

ไม่เป็นภาระในการออม เพราะใช้เงินก้อนเดียว ลงทุนครั้งเดียว เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่แน่นอนได้นานถึง 10 ปี และยังได้รับความคุ้มครองความไม่แน่นอนของชีวิตให้ด้วย และยังได้รับผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตลอด 10 ปี

ในตลาดตอนนี้ที่โดดเด่นจนเป็นที่โจษขานต้องมีชื่อ ประกัน 10/1 ฟิลลิปประกันชีวิต ติดโผอันดับต้นๆ

นั่นคือ แบบประกันชีวิต ที่จ่ายเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครอง 10  ปี ของบริษัทฟิลลิปประกันชีวิต บริษัทในเครือ บริษัท ฟิลลิป บริษัททางการเงินชั้นนำในประเทศสิงค์โปร์ เพราะค้ำประกันการจ่ายเงินคืนสูงถึงปีละ 2.5% ผู้ซื้อประกันชีวิต มีความคล่องตัวสูง สามารถซื้อขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาท วางแผนการเงินได้ง่าย และสบายใจได้นาน จากการที่ได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตถึง 10 ปี ในวงเงิน 110% ของทุนประกันภัย

หากซื้อเดือนธันวาคมนี้ สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาของปีนี้ได้เลยวงเงิน 100,000 บาท

ที่สำคัญ ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ในรูปของเงินผลตอบแทนคืน 2.5% ทุกปี รวม 25% ซึ่งมากกว่าเงินฝากประจำ

จัดว่า ประกัน 10/1 ฟิลลิปประกันชีวิต เป็นอีกหนึ่งแบบประกันที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในตลาด และจ่ายเบี้ยครั้งเดียว สามารถล็อคผลตอบแทนปีละ 2.5% ไว้ได้ถึง 10 ปี หากอยู่ครบสัญญาจะได้รับเงินต้นคืนพร้อมเงินผลตอบแทนคืนในปีสุดท้าย รวม 125%

หากเทียบเงินผลตอบแทนคืนปีละ 2.5% กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำในปัจจุบันถือว่าสูงมาก โดยล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานว่า ไตรมาสที่สามของปี 2563  ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงมาอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนเฉลี่ยปรับตัวลดลงจาก 0.64% มาอยู่ที่ 0.49% ต่อปี และแนวโน้มยังอยู่ในระดับต่ำต่อไป เพราะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวถึงขั้นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

 เรียกว่าเงินผลตอบแทนคืนของ ประกัน 10/1 ฟิลลิประกันชีวิต ที่ 2.5% ต่อปี จึงเป็นผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเกือบ 5 เท่า

นับว่า เหมาะกับการวางแผนการเงินเพื่ออนาคต มีความคล่องตัวในการบริหารเงินลงทุน มีสภาพคล่องทางการเงินสูงด้วย เพราะจ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว เมื่อมีเงินก้อนใหม่ สามารถนำไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ได้ เพราะแต่ละปีภาวะเศรษฐกิจแตกต่างกันไป บางปีดี บางปีแย่ การตัดสินใจลงทุนครั้งใหม่สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์ ทำให้ไม่เสียโอกาสในการลงทุนเหมือนผลิตภัณฑ์การเงินอื่นๆ ที่ต้องลงทุนระยะยาวต่อเนื่อง

ใครที่มีแผนจะเก็บเงินจำนวนที่แน่นอนในระยะเวลายาวและต้องการได้ผลตอบแทนกลับมาด้วยในระดับที่สูงกว่าการฝากประจำ ต้องการความมั่นใจในสภาพคล่องของตัวเอง เงินต้นไม่หาย ประกัน 10/1 ฟิลลิปประกันชีวิต ตอบโจทย์ทุกข้อ

สำหรับ คนจะซื้อ หรือ ลงทุนใน ประกัน 10/1 ฟิลลิปประกันชีวิต ได้ ต้องอายุไม่เกิน 65 ปี ไม่ตรวจสุขภาพ เพราะไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมใด ๆ ได้

คลิกซื้อประกันชีวิตออนไลน์