5 ประเภทอาหาร ตัวการก่อมะเร็งร้าย

อาหาร คือ สิ่งที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตรับประทานเข้าไป แล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ก็มีอาหารจำนวนมากที่เกิดโทษต่อร่างกายในด้านต่างๆ ทั้งทำให้เกิดโรคภัย และส่งผลแทรกซ้อนต่อร่างกายทั้งทางตรงและทางอ้อม ในวันนี้ฟิลลิปประกันชีวิต จึงมีข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 5 ประเภท ตัวการก่อโรคมะเร็งร้าย มาติดตามกันได้เลยครับ

  • เนื้อที่ปรุงด้วยความร้อนสูงๆ การรับประทานเนื้อแดงหรือเนื้อติดมันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อประเภท เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อแกะ หรือเนื้อแพะ ฯลฯ ซึ่งผ่านการถูกปรุงด้วยความร้อนสูงๆ จนเกรียมไหม้ แบบปิ้งย่าง หรือปรุงในความร้อนสูงแบบต้ม จะก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งที่มีชื่อว่า HCA (Heterocyclic Amine) ซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว
  • อาหารที่ผ่านการแปรรูป การรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารที่แปรรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก แหนม เบคอน ลูกชิ้น หมูยอ และกุนเชียงมักจะมีสาร ไนโตรซามีน และ โปตัสเซียมไนเตรต เป็นส่วนประกอบ ซึ่งสารเหล่านี้เป็นสารก่อมะเร็งชั้นดีในร่างกายของมนุษย์
  • อาหารแห้ง การรับประทานอาหารแห้งประเภทต่างๆ ทั้งเมล็ดธัญพืช หัวหอม พริกแห้ง ข้าวโพดแห้ง กระเทียม หรือขนมปัง ที่ถูกเก็บไว้นานเกินไปในอากาศร้อนชื้น อาจเกิดเชื้อราที่ผลิตสาร อฟลาท็อกซิน (Aflatoxin) ซึ่งหากสะสมมากๆ อาจก่อให้เกิดมะเร็งตับได้ในร่างกายของมนุษย์
  • อาหารดิบ การรับประทานอาหารประเภทที่ไม่ผ่านการปรุงสุขด้วยความร้อน เช่น ลาบก้อย ปลาน้ำจืดดิบ อาจมีพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของมะเร็งท่อน้ำดี
  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ จะเพิ่มโอกาสความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งในช่องปาก มะเร็งตับ มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งอื่นๆ อีกหลายชนิด

อย่างไรก็ตาม มีอาหารอีกหลายประเภทที่อาจเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเร็งได้ จึงแนะนำให้รับประทานอาหารที่หลากหลาย มีสารอาหารครบ 5 หมู่ และหลีกเลี่ยงอาหารที่ทราบว่าเป็นสาเหตุของมะเร็งเหล่านี้ดังที่แนะนำในข้างต้น หมั่นออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงความเครียด เพื่อให้สุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงอยู่อย่างเสมอ