จัดเต็มผลตอบแทน 403% เมื่อครบสัญญาประกันออนไลน์ “แม็กซ์ เท็น โฟร์”

จัดเต็มผลตอบแทน 403% เมื่อครบสัญญาประกันออนไลน์ “แม็กซ์ เท็น โฟร์”

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดขายประกัน “แม็กซ์ เท็น โฟร์ 10/4” ให้ผลตอบแทนสูง ชำระเบี้ยสั้น 4 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนาน 10 ปีพร้อมรับเงินคืนแน่นอนที่ 3% ของทุนประกันภัยในทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-9 และรับอีก 403% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาในปีกรมธรรม์ที่ 10 เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างวินัยในการออมเงิน-ลดหย่อนภาษี

ชีวินา เพ็ชรถนอม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดองค์กรและดิจิทัล บริษัท ฟิลลิป ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากการการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสไวรัสโควิด-19 รอบสองครั้งนี้ สภาวะเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ส่งผลให้อุปสงค์อุปทาน และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก บริษัทฯ จึงได้ค้นคิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ออนไลน์ แม็กซ์ เท็น โฟร์ (10/4) ที่สอดรับกับความต้องการของลูกค้า และ นักลงทุนที่กำลังมองหาการลงทุนที่มีความยั่งยืนให้ผลตอบแทนที่ดี รวมทั้งการันตีผลตอบแทนตามกรมธรรม์โดยเงินต้นไม่สูญหาย และได้กำไรระยะยาวอย่างแน่นอนจากเงินต้นที่ออมทรัพย์ไว้

ประกันออมทรัพย์ “ แม็กซ์ เท็น โฟร์ (10/4)” ฟิลลิปไลฟ์ ออนไลน์ โดดเด่นด้วยความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 10 ปี แต่จ่ายเบี้ยประกันเพื่อออมทรัพย์เพียง 4 ปี พร้อมรับเงินคืนระหว่างสัญญาอีก 3% ทุกๆ ปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1-9 รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 430% โดยอายุที่รับประกันภัยเริ่มตั้งแต่ 1 วัน – 60 ปี ที่สำคัญสามารถชำระเบี้ยประกันออนไลน์ ผ่านช่องทางการชำระเบี้ยประกันที่หลากหลายทั้งบัตรเครดิต , แทนการโอนเงิน QR หรือชำระผ่านธนาคาร รวมทั้งลดหย่อนภาษีได้

“แม็กซ์ เท็น โฟร์ 10/4” เป็นทางเลือกที่ดีของประกันออมทรัพย์ ที่พร้อมสร้างทั้งความมั่นคงให้แก่ชีวิต และความมั่งคั่งทางการเงิน ค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันที่ก่อให้เกิดรายได้ และการวางแผนทางการเงินโดย ออมก่อนรวยก่อนจะทำให้เกิดสุขภาพการเงินที่ดีในอนาคต

สนใจผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของฟิลลิปประกันชีวิตคลิก

 

ขอขอบคุณ : แนวหน้า