สารประธานกรรมการ นายฮัว มิน ลิม Mr.Lim Hua Min

จากรายงานการคาดการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุด ธนาคารโลก (World Bank)  ประเมินเศรษฐกิจโลกติดลบ 5.2%ในปีนี้  โดยหากพิจารณาจีดีพีต่อหัว จะพบว่าการหดตัว

ของเศรษฐกิจโลกในครั้งนี้ ตกต่ำที่สุดนับตั้งแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายประเทศที่เผชิญกับการสูญเสียทางเศรษฐกิจและเป็นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรุนแรงเป็นวงกว้างที่สุดในรอบ 150 ปี ซึ่งคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ญี่ปุ่น จะติดลบ 6.1%  ยูโรโซน ติดลบ9.1% บราซิล ติดลบ 8.0%อินเดีย ติดลบ3.2% ส่วนเศรษฐกิจจีนคาดว่าจะยังเติบโต แต่จะเติบโตเพียง 1% ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบ 44 ปี ในขณะที่เศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาจะติดลบ 2.5% นับเป็นการหดตัวครั้งแรกของประเทศในกลุ่มนี้ในรอบ 60ปี ทั้งนี้ คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะติดลบ 5.0%  World Bank ได้คาดการณ์เศรษฐกิจโลกว่าจะเริ่มฟื้นตัวและเติบโตราว 4.2% ในปี 2021 และการปรับตัวเลขเพิ่ม-ลดลงก็ขึ้นกับหลายปัจจัยความไม่แน่นอนทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าในกรณีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน  การแพร่ระบาดไวรัสCovid-19 รอบ2  มาตรการ Lockdown เกือบทุกประเทศ การเมืองในหลายประเทศที่มีการแต่งตั้งผู้นำใหม่ หรือ การเรียกร้องสิทธิต่างๆนอกจากนี้ยังมีการทดสอบวัคซีนต้านCovid-19  ภาวะการผันผวน (Volatility) ของการลงทุนซื้อ-ขายหุ้นทั่วโลก เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จึงส่งผลกระทบต่อ ภาครัฐ-เอกชน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  การส่งออกฯลฯ อย่างรุนแรง และ ก่อให้เกิดการว่างงาน  แล้วทำให้การใช้จ่ายประชากรต่อครัวเรือนลดลง

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปี2563ที่ผ่านมานักลงทุนต้องเผชิญกับภาวะผันผวนเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโลกในวงกว้างและรุนแรง  ในครึ่งปีหลังของปีภาพรวมค่อยๆดีขึ้น  ตลาดหุ้นหลายแห่งสามารถฟื้นตัวขึ้นกลับมาสู่ระดับก่อนเกิดไวรัส Covid-19 ในปี 2564 พฤติกรรมนักลงทุนทั่วโลกจะเปลี่ยนไปจากเดิม  สาเหตุมาจากความเปราะบางภาวะเศรษฐกิจ  นักลงทุนจะมองหาการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำสุด แต่ได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว  นอกจากนี้ กลุ่มประเทศที่พัฒนา ได้มีมาตรการกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดเม็ดเงิน  รวมทั้งให้ประชากรได้รับการฉีดวัคซีนต้านไวรัสCovid-19 อย่างทั่วถึง

กลุ่มฟิลลิปแคปปิตอล ได้ติดตามประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายให้  บริษัท  ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) ใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสที่ดี ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ล้ำสมัย  พัฒนาศักยภาพบุคลากร  คิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์  ใหม่ๆ  รวมทั้ง ปรับแผนการดำเนินงานกลยุทธ์ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว อย่างยืดหยุ่นตามสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสม ด้วยความรอบคอบ  สุขุม  ทั้งนี้ได้จัดมาตรการลดค่าใช้จ่าย   ลดขั้นตอนการทำงานระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า  รวมทั้งให้ปรับเปลี่ยนวิถีใหม่ในการลงทุน     แต่ต้องถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่ได้ระบุไว้  โดยยังคงมุ่งมั่นให้ บริษัท  ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน )   เป็น บริษัท ฯ ที่ให้คำปรึกษา และวางแผนทางการเงิน อย่างครบวงจร  Total  Financial  Solution  ด้วยผลิตภัณฑ์การเงิน การลงทุน การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย  หลายหลากรูปแบบ  เช่น ประกันชีวิตควบการลงทุน Unit-linked Wealth  Single  ร้านกองทุนออนไลน์  Fund4U   การประกันชีวิตควบสุขภาพ การประกันคุ้มครองทรัพย์สิน  ด้วยบุคลากรมืออาชีพ และองค์กรที่มีสถานะทางการเงิน รวมทั้ง สินทรัพย์ที่มั่นคง แข็งแกร่ง ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท  และได้รับความไว้วางใจ  เป็นที่ยอมรับทั่วไทย  ทั้วโลก

กระผม และในนามคณะกรรมการ กลุ่มฟิลลิปแคปปิตอล ขอขอบคุณ ลูกค้า  ผู้ถือหุ้น  หุ้น  ผู้บริหาร  พนักงาน  ตัวแทนฝ่ายขายและที่ปรึกษาทางการเงิน  พันธมิตรทางธุรกิจ

ตลอดจนประชาชน ที่ได้มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอด้วยดีตลอดมา เราจะมุ่งมั่น  มุ่งเน้น พัฒนา รวมทั้งบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยทีมผู้บริหารมืออาชีพ เพื่อลูกค้าได้รับผลตอบแทน  ที่เหมาะสม ยุติธรรม และ  สิทธิ์ประโยชน์สูงสุด

ดั่งคำว่า PhillipLife….. Your  Partner For Life