การเพิ่มรายได้ด้วยการประกันชีวิต ควบการลงทุน (Unit Linked)

ประกันชีวิตควบการลงทุน(Unit Linked) หรือ ที่ตลาดส่วนใหญ่จะเรียบทับศัพท์กันว่า ยูนิต ลิงค์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิต และมีโอกาสสูงในการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่งคั่งทางการเงินให้ผู้ถือกรมธรรม์และครอบครัวไม่เหมือนประกันชีวิตทั่วไปที่เราคุ้นเคยในอดีตที่เน้นสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเป็นหลัก  

ในด้านของการ’สร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัวของผู้ถือกรมธรรม์’ คือ การทำหน้าที่คุ้มครองชีวิต กรณีเกิดไม่คาดฝันทำให้ต้องจากไปก่อนเวลาอันควร หรือ เกิดพิการสิ้นเชิง บริษัทประกันชีวิตจะชดเชยให้เต็มตามสัญญา เช่น คุ้มครอง 130% ของทุนประกันชีวิตก็จะได้ตามนั้น ทำให้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินได้ระยะหนึ่ง

ส่วนด้านการเพิ่มรายได้ หรือ มีโอกาส’สร้างความมั่งคั่งทางการเงิน’นั้น มาจากการลงทุน

เบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายไปเพื่อซื้อประกันชีวิต ควบการลงทุน หรือ ยูนิต ลิงค์ จะถูกบริษัทประกันชีวิต แยกเป็น ก้อน

 ก้อนหนึ่งนำไปแลกกับความคุ้มครองชีวิตจากบริษัทประกันชีวิต ซึ่งก้อนนี้นำไปหักลดหย่อนภาษีได้

 อีกก้อนหนึ่งบริษัทประกันชีวิตจะนำไปลงทุนในกองทุนรวมชั้นนำผ่าน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) โดยนักลงทุนมืออาชีพที่มีเป้าหมายสร้างเงินของเราให้เติบโต ก้อนนี้นำไปลดหย่อนภาษีไม่ได้

ผู้ซื้อ ยูนิต ลิงค์ ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการครั้งแรกในส่วนของการซื้อความคุ้มครองชีวิต และเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีในส่วนของเงินลงทุน  

การลงทุนของประกันแบบประกันชีวิต ควบการลงทุน หรือ ยูนิต ลิงค์ กับ ประกันชีวิตทั่วไป ต่างกัน ตรงที่

 ยูนิต ลิงค์ จะเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ที่บริษัทประกันชีวิต จะมีการเลือกกองทุนรวม ที่มีทุกระดับความเสี่ยง และกองทุนที่มีความหลากหลายทั้งด้านสินทรัพย์ ประเทศ ภูมิภาค มาให้ลูกค้าเลือก เพื่อให้เหมาะกับความเสี่ยงของลูกค้า และความชอบของแต่ละคน

ข้อดี มีความหยืดหยุ่นในการลงทุนสูง เพราะมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย สามารถสับเปลี่ยนกองทุนรวมที่ลงทุนได้ตามสถานการณ์ เพิ่มเงินลงทุนได้เมื่อต้องการ และสามารถขายกองทุนออกมาได้เมื่อมีกำไร  เช่น สามารถขายได้หลังจากลงทุน  5 ปี โดยที่ความคุ้มครองชีวิตยังคงทำงานต่อไป  มีโอกาสสร้างความมั่งคั่งได้เต็มที่ในกรณีราคาสินทรัพย์เหล่านี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ข้อเสีย คือ มีโอกาสขาดทุนถ้าราคามีการปรับตัวลดลงต่ำกว่าราคา ณ วันที่ซื้อวันแรก

ขณะที่ ประกันชีวิตทั่วไป ส่วนใหญ่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือ สินทรัพย์ที่ค้ำประกันผลตอบแทนขั้นต่ำ ข้อดีคือ มั่นใจว่าไม่ขาดทุน  ผู้ถือกรมธรรม์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีในส่วนของเงินลงทุน  ข้อเสีย คือ โอกาสสร้างความมั่งคั่งก็น้อยกว่ายูนิตลิงค์ เพราะมีการล็อคผลตอบแทนขั้นต่ำไว้แล้ว

ยูนิต ลิงค์ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบจ่ายเบี้ยครั้งเดียว (Single Premium) คุ้มครองชีวิตยาว เช่น ถึงอายุ 99 ปี ลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท  เพราะเป็นระดับที่เหมาะสมต่อการลงทุนระยะยาว กระจายลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย และบริหารความเสี่ยงได้ดี

ประกันชีวิต ควบการลงทุน (Unit Linked) จึงเป็นผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นคงด้วยความคุ้มครองชีวิต พร้อมกับเพิ่มรายได้ด้วยโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งจากการลงทุนในกองทุนชั้นนำที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของตัวเอง