การวางแผนทางการเงิน ในช่วงโควิด-19 ( COVID-19 )

ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ถือได้ว่าเป็นช่วงวิกฤตของใครๆ หลายคน ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งทางด้านสุขภาพ, ภาวะความตึงเครียด, ปัญหาการทำงาน รวมถึงปัญหาทางด้านการเงินก็เช่นเดียวกัน และคุณนั้นมีการวางแผนทางด้านการเงินอย่างไร หากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 จะคงยืดเยื้อและยาวนานเช่นนี้

ในวันนี้ ฟิลลิปประกันชีวิต จึงมีไอเดียดีๆ ในการวางแผนทางด้านการเงิน ในช่วงโควิด -19 มาติดตามกันได้เลยครับ

  • สำรวจเก็บเงินที่มีอยู่ก่อน

ลำดับแรกซึ่งมีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ นั้นก็คือการสำรวจเงินเก็บที่มีอยู่ และมาคำนวณดูว่า เงินเก็บของคุณนั้น สามารถทำให้คุณดำเนินชีวิตประจำวันได้นานเท่าไหร่ หากคุณยังไม่มีรายได้ใดๆ เข้ามาในช่วงวิกฤตนี้ ให้คุณมองหาช่องทางการทำรายได้เสริมอื่นๆ ได้เลย

  • สำรวจหนี้สินของคุณที่ยังมีอยู่

ในช่วงนี้ หากคุณยังมีหนี้ที่ยังคงต้องชำระอย่างต่อเนื่องทุกเดือนอยู่ ก็ให้คุณลองแจกแจงหนี้สินเหล่านั้นมา หากเป็นหนี้ในระบบสถาบันทางการเงิน ควรติดต่อสถาบันการเงินเหล่านั้น เพื่อทำการพักชำระหนี้ หรือชำระแบบขั้นต่ำตามที่ธนาคารกำหนด แต่หากเป็นหนี้นอกระบบ ก็ควรให้เจ้าหนี้พักเงินต้นและเงินดอก และควรลดอัตราดอกเบี้ยลงด้วย ถ้าไม่อย่างนั้นอัตราเงินต้นและดอกเบี้ยจะทบต้นไปเรื่อยๆ คาดว่าเจ้าหนี้คงจะเห็นใจกันบ้างไม่มากก็น้อย

  • ปกป้องตนเองและลดความเสี่ยงจากโรคระบาด

การปกป้องตัวคุณเองในช่วงนี้ ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก คุณจะต้องปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการใส่หน้ากากอนามัย, การเว้นระยะห่าง ฯลฯ รวมถึงการซื้อประกันภัยที่ครอบคลุมโควิด-19 ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญอีกด้วย

  • ไม่สร้างหนี้สินเพิ่มขึ้น

ด้วยสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ คุณควรใช้จ่ายอย่างประหยัดและรอบคอบ ไม่สร้างหนี้สินเพิ่มขึ้น

  • หารายได้เสริมเพิ่มขึ้น

ในปัจจุบันมีรายได้เสริมต่างๆ มากมาย หากคุณขาดรายได้หลัก ก็ควรที่จะหารายได้เสริมต่างๆ มาทดแทน เช่น การขายสินค้าทางออนไลน์ เป็นต้น

 

และทั้งหมดนี้ก็คือไอเดียดีๆ ในการวางแผนทางด้านการเงิน ในช่วงโควิด -19 นั่นเองครับ