เคล็ด(ไม่)ลับ บริหารเงินเดือนให้คุ้มค่า

การวางแผนชีวิต คือ เป้าหมายที่คนส่วนใหญ่คิดและจะกระทำกัน แต่การที่จะวางแผนชีวิตให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างสมบูรณ์ จะต้องมีส่วนประกอบต่างๆ ควบคู่กันไป หนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องของเงินๆ ทองๆ หรือเงินเดือนของคุณนั่นเอง ในวันนี้ฟิลลิปประกันชีวิต จึงมีเคล็ดลับดีๆ ในการบริหารเงินเดือนให้คุ้มค่า มาติดตามกันได้เลยครับ

การบริหารเงินเดือนให้พอใช้ในแต่ละเดือน โดยที่ไม่ต้องไม่กู้หนี้ยืมสิน นั่นก็นับได้ว่าเป็นการบริหารเงินเดือนให้คุ้มค่าแล้ว แต่จะดีกว่าไหม หากคุณบริหารเงินเดือน และยังมีเงินเหลือเก็บ เพื่อนำไปลงทุนต่างๆ ด้วย โดยขั้นตอนการบริหารเงินเดือน จะแบ่งเป็น 2 หัวข้อ หลักๆ ดังนี้

  1. วางแผนเงินก่อน แล้วค่อยนำมาใช้

การวางแผนเงิน นับได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะทำให้คุณมีเงินเก็บ ดังนั้น หากเงินเดือนของเงินออกแล้ว คุณควรแบ่งเงินแยกบัญชีไว้ให้ชัดเจน เพื่อจะทำให้คุณสามารถบริหารเงินได้อย่างตรงจุด หากคิดว่าใช้ไปก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยเก็บ เท่ากับว่าคุณจะไม่มีเงินเหลือเก็บเลย เพราะธรรมชาติของมนุษย์ หากเห็นเงินมาก คุณก็อยากใช้จ่ายมากอย่างแน่นอน โดยควรแยกออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

  • ส่วนที่ 1 แยกเงินไว้ก่อน 40%

ซึ่งเงินในส่วนนี้จะนำไปใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็น ค่าเช่าบ้าน, ค่าผ่อนรถ, ค่าน้ำค่าไฟ, ค่าบัตรเครดิต ฯลฯ ซึ่งเป็นส่วนที่คุณจะต้องจ่ายทุกเดือนอยู่แล้ว

  • ส่วนที่ 2 แยกเงินอีกส่วนไว้ 40%

เป็นค่าใช้ประจำวัน ที่คุณจะต้องใช้จ่ายให้ครบเดือน เช่น ค่าอาหาร, ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ ฯลฯ

  • ส่วนที่ 3 เก็บออมไว้ 20%

ส่วนสุดท้าย ส่วนนี้คือเงินออมของคุณ ซึ่งไม่ควรนำมาใช้ หรือหากจะนำมาใช้ เพื่อเป็นการลงทุนก็จะทำให้เงินของคุณงอกเงยมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ควรที่จะบริหารความเสี่ยงให้ดีด้วย

  1. ไม่ควรมีหนี้สิน หรือควรมีหนี้สินให้น้อยที่สุด

การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ การไม่มีหนี้ก็เป็นลาภอันประเสริฐเช่นเดียวกัน ดังนั้นคุณจึงควรใช้จ่ายให้พอดี และมีวินัยในการบริหารเงินอย่างเคร่งครัดครับ

เพียงเท่านี้ มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ก็จะสามารถบริหารเงินเดือนให้คุ้มค่าได้อย่างแน่นอนครับ