ตั้งเป้าหมายทางการเงิน คุณเองก็ทำได้

ตั้งเป้าหมายทางการเงิน คุณเองก็ทำได้

การบริหารเงินและตั้งเป้าหมายทางการเงิน คือสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้คุณรู้ว่า คุณจะเดินไปทางไหน และจะทำอย่างไร ให้ถึงจุดหมายปลายทางที่คุณกำหนดไว้

ในวันนี้ ฟิลลิปประกันชีวิต จึงมีวิธีในการตั้งเป้าหมายทางการเงิน ด้วยวิธีการง่ายๆ ตามหลัก SMART มาติดตามกันได้เลยครับ

 

S = Specific : ชัดเจน

รู้ว่าคุณต้องการอะไร

 

M = Measureable : วัดผลได้

รู้ว่าสิ่งที่ทำมาใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วหรือยัง

 

A = Achievable : ทำสำเร็จได้

รู้ว่าจะมีขั้นตอนทำอย่างไร ให้บรรลุถึงเป้าหมาย

 

R = Realistic : สามารถบรรลุผลได้

ตั้งเป้าหมายของคุณอย่างสมเหตุสมผล สามารถเป็นไปได้

 

T = Time Bound : มีกำหนดเวลาชัดเจน

มีระยะเวลาที่แน่นอน ชัดเจน

 

ประโยชน์ของการมีเป้าหมายตั้งเป้าหมายการออมเงินแบบ Smart

  1. ทำให้คุณสามารถสร้างขอบเขตและมีความชัดเจนในการออมเงิน
  2. ทำให้คุณสามารถวัดผลได้ ว่าการออมเงินของคุณ ได้ตามที่คุณตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่?
  3. มีระยะเวลากำหนดชัดเจนเป็นตัวกำหนเ สร้างแรงกระตุ้นให้คุณสามารถเก็บเงินได้ดียิ่งขึ้น

 

เพียงเท่านี้ การตั้งเป้าหมายทางการเงิน ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป คุณเองก็สามารถทำได้อย่างง่ายๆ ด้วยตนเองครับ