7 กลยุทธ์ เก็บเงินสำหรับคนโสด

ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา คนไทยมีการจดทะเบียนสมรสลดลง มีอัตราการอย่าร้างมากขึ้น ส่งผลทำให้อัตราคนโสดในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นคนโสดในปัจจุบันจึงควรวางแผนในเรื่องการเงินของตนเองให้ดี เพื่อที่จะสามารถออมเงินไว้ใช้จ่ายได้ในอนาคตและในบั้นปลายชีวิต ในวันนี้ฟิลลิปประกันชีวิต จึงมี “7 กลยุทธ์ การเก็บเงินสำหรับคนโสด” มาติดตามกันได้เลยครับ

  1. วางแผน โดยการแบ่งเงินออกเป็น 3 ส่วน

จุดเริ่มต้นง่ายๆ ของการออมเงิน โดยการแบ่งเงินออกเป็นสามส่วน คือ

“การออม” “การลงทุน” และ “ค่าใช้จ่าย”

  1. ออมเงินทันที 10% เมื่อรับรายได้

เมื่อคุณได้รับเงินเดือน หรือในทุกๆ ครั้งที่คุณได้รับรายได้แล้ว ให้แบ่งเงินออกเป็น 10% เข้าบัญชี เพื่อออมเงินในทันที

  1. แบ่งเงิน 30% เพื่อนำไปลงทุน

หลังจากที่คุณออมเงินเรียบร้อยแล้ว ให้คุณแบ่งเงินอีก 30% เพื่อนำไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น ประกันชีวิตเพื่อการออมเงิน, กองทุนรวม, ทองคำ, หุ้น ฯลฯ

ทั้งนี้จะต้องคำนวณความเสี่ยงที่จะรับได้อย่างถี่ถ้วน

  1. จำกัดเงิน 40% สำหรับการใช้จ่าย

แบ่งเงินไว้ 40% เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปัจจัย 4 , ค่าผ่อนสินค้า, ค่างวดรถ, ค่างวดบ้าน ฯลฯ

  1. หยุดหมุนสร้างหนี้ที่ไม่จำเป็น

หากไม่จำเป็น คุณควรหยุดสร้างหนี้ที่ไม่จำเป็นโดยเด็ดขาด เพราะนอกจากจะเป็นภาระที่จะต้องผ่อนใช้แล้ว ยังทำให้คุณอาจมีปัญหาทางด้านการเงินในอนาคตได้อีกด้วย

  1. ใช้ชีวิตโสดให้มีความสุข

คุณควรใช้ชีวิตโสดให้มีความสุข เพราะความโดดนั้นมีข้อดีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการมีอิสระในการใช้ชีวิต, การทำในสิ่งที่ตนเองต้องการ ฯลฯ

  1. แบ่งเงิน 20% เพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมและคนที่คุณรัก

ขั้นตอนสุดท้ายคือการอุทิศเพื่อสร้างความสุขในใจ โดยนำเงินที่มี แบ่งปันเพื่อคนที่คุณรักและสังคม หรือ ใช้จ่ายในกิจกรรมที่คุณชอบ เพื่อสร้างความสุขแบบมวลรวมให้กับคุณนั่นไงละครับ