ออมเงินผ่านประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ดีอย่างไร

การออม เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่มุ่งหวัง ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและคนที่คุณรักอีกด้วย
ในปัจจุบันการออมเงินที่กำลังได้รับความนิยม ก็คงหนีไม่พ้นการออมเงินผ่านประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ซึ่งมีข้อดีที่คุณอาจจะยังไม่ทราบดังนี้
1. เป็นการสร้างวินัยในการออมเงิน
2. ได้รับดอกเบี้ย
3. ลดหย่อนภาษีได้ (สำหรับประกันชีวิตที่คุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)
4. ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม (แบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาล)
5. ให้ความคุ้มครองชีวิต
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของกรมธรรม์ฯ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง