วิธีเริ่มต้นการลงทุนสำหรับมือใหม่


1. เริ่มลงทุนให้เร็วที่สุด

การลงทุนเมื่อคุณอายุยังน้อย เป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนของคุณ

2. ตัดสินใจว่าต้องการลงทุนเท่าไหร่

จำนวนเงินที่คุณควรลงทุนนั้น พิจารณาจากเป้าหมายการลงทุนของคุณ และกรอบเวลาที่คุณต้องทำให้สำเร็จ

3. ศึกษาเกี่ยวกับการเปิดบัญชีการลงทุน

ศึกษาวิธีการลงทุนต่างๆ ที่มี เช่น การลงทุนในทองคำ การลงทุนในหุ้น , การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ และจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำในรูปแบบการลงทุนต่างๆ

4. เลือกการลงทุนที่เหมาะสม

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจการลงทุนแต่ละชนิด และระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

5. เลือกกลยุทธ์การลงทุน

กลยุทธ์การลงทุนของคุณกำหนดโดยเป้าหมายการออม จำนวนเงินที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมาย และระยะเวลาของคุณ